Bc. Bianka Bellová

Bc. Bianka Bellová

Študentka magisterského štúdia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako právna asistentka sa v našej advokátskej kancelárii špecializuje na reštrukturalizácie a insolvenčné právo, vymáhanie pohľadávok a riešenie sporov.

Bianka Bellová sa v našej kancelárii spolupodieľa na projektoch zameraných na reštrukturalizácie a konkurzy. Súčasťou jej práce je tiež príprava podklad pre riešenie súdnych a mimosúdnych sporov. 

Bianka je v act legal Slovakia členkou  expertného tímu pre obchodné právo, ktorý poskytuje slovenským i nadnárodným klientom špičkové právne zázemie v oblasti korporátnej agendy.

Bianka si do tímu priniesla cenné pracovné skúsenosti z pobočky zahraničnej banky i exekútorského úradu. V súčasnosti je úspešnou študentkou magisterského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

2023 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2023 – BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
2021 – Exekútorský úrad
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, prebieha
Bc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2022
Právne služby poskytuje v slovenskom jazyku.

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava