JUDr. Róbert Pružinský

JUDr. Róbert Pružinský

Róbert je zakladajúcim členom, partnerom a advokátom v act legal Slovakia. Patrí k medzinárodne uznávaným právnym expertom v oblasti financií a strategických investícií. Úspešne viedol desiatky komplexných súdnych a rozhodcovských konaní, zúčastňoval sa na významných projektoch týkajúcich sa verejného obstarávania a nehnuteľností.

Medzi jeho klientov patria významní finanční investori pôsobiaci v regióne strednej Európy. Komplexné právne poradenstvo poskytoval pre správu portfólia realitného investičného fondu s aktívami vyše 400 miliónov EUR. Špičkovú právnu expertízu a skúsenosti uplatnil aj pri zabezpečení medzinárodného projektu pre crowdfunding nehnuteľností v objeme 50 miliónov EUR. 

Špecializuje sa na oblasť bankovníctva, hypotekárnych úverov, cenných papierov, poistenia, investičných fondov, správy portfólia cenných papierov a súvisiacich finančných služieb. Medzi jeho klientov patria významné finančné inštitúcie, banky a leasingové spoločnosti, slovenské a medzinárodné spoločnosti a skupiny. 

Právne poradenstvo poskytuje v otázkach týkajúcich sa informačných a komunikačných technológií, regulačných rámcov pre rôzne sektory podnikania (finančný sektor, zdravotníctvo, farmácia, vzdelávanie). Je medzinárodne uznávaným právnym expertom vo viacerých oblastiach práva ako je obchodné právo a korporátna agenda, občianske právo, oblasť nehnuteľností a stavebného práva, či medzinárodného a europského práva. 

Róbert je aktívnym autorom právnych článkov a publikácií. Jeho príspevky o rozhodcovských konaniach boli uverejnené v niekoľkých medzinárodných ročenkách. Je členom ako Slovenskej, tak aj Českej advokátskej komory a právne služby poskytuje v oboch krajinách.

Advokát, člen Českej advokátskej komory od roku 2008
Advokát, člen Slovenskej advokátskej komory od 2004
2013 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2006 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners
2004 – JUDr. Róbert Pružinský, advokátska kancelária, Bratislava
2001 – Barbuš & Barbušová, advokátska kancelária
2000 – Poisťovňa právnej ochrany, Bratislava
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2000
JUDr., Akadémia policajného zboru Bratislava, 2007
Právne služby poskytuje v slovenskom, českom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava