JUDr. Vincent Hegedűš

JUDr. Vincent Hegedűš

Medzinárodne uznávaný právny zástupca a skúsený sparring partner pre domácich aj zahraničných klientov. V act legal Slovakia pôsobí od roku 2004 a je jedným zo zakladateľov a partnerov spoločnosti. Vincent má povesť vizionára a skúseného negociátora. Jeho silný potenciál spočíva v spájaní ľudí a vytváraní príležitostí pre ťaženie zo synergií.

Sprevádzal našich najväčších klientov pri dôležitých strategických rozhodnutiach. Zúčastňoval sa na desiatkach due diligence projektoch, národných a cezhraničných M&A transakciách. Stál pri akvizíciách významných IT spoločností a zastrešoval niekoľko rozsiahlych projektov v oblasti verejného obstarávania a to nielen na strane uchádzačov, ale aj verejných obstarávateľov. 

Právne služby poskytuje významným zahraničným strategickým investorom, developerským spoločnostiam, kľúčovým hráčom z ICT sektoru, veľkým korporáciám a významným finančným skupinám na Slovensku aj v zahraničí. Na dennej báze rieši otázky týkajúce sa právnej regulácie súvisiacej s poskytovaním technológií (internet, online služby, e-commerce). Zameriava sa najmä na prípravu zmluvnej dokumentácie a súvisiace vyjednávania (SLA zmluvy, zmluvy o vytvorení IT systémov a ich údržby). 

Expertné právne poradenstvo poskytuje IT firmám, developerom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a taktiež viacerým start-upovým spoločnostiam, ktoré prinašajú technologické novinky pri získavaní investícií, nastavení compliance programov a rozbehnutí podnikania. 

Je vyhľadávaným expertom pre oblasť nehnuteľností a realít. Klientom pomáha s komplexným riadením developerských projektov. Výborne sa orientuje vo viacerých právnych oblastiach ako je obchodné právo a korporátna agenda, správne právo, daňové a transferové oceňovanie. Angažuje sa v otázkach regulatoriky a dodržiavania predpisov a súdneho vymáhania. 

Jeho pridanou hodnotou sú  dlhoročné podnikateľské súsenosti a výborná znalosť lokálneho právneho prostredia. Ako právny zástupca má vynikajúce vyjednávacie a komunikačné schopnosti. Aj pri náročných rozhodnutiach vie jednať rýchlo a efektívne.

Advokát, Člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2004
2013 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2004 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
JUDr., Právnická fakulta Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2003
Mgr., Fakulta práva, Karlova univerzita v Prahe, Program: Právo, 2001
Vincent poskytuje právne služby v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava