Mgr. Barbara Bartovičová

Mgr. Barbara Bartovičová

Študentka doktorandského štúdia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Špecializuje sa na korporátnu a sporovú agendu.

V rámci doterajších pracovných skúseností advokátskeho koncipienta sa Barbara venovala najmä zabezpečovaniu korporátnej a sporovej agendy klientov, transakčnej agende, právnym previerkam, konkurzom, reštrukturalizáciám a súdnym konaniam. 

Vo voľnom čase je aktívnou športovkyňou, v minulosti úspešne reprezentovala Slovensko v plávaní. 

Barbara vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Už počas štúdia pôsobila ako právny asistent v niekoľkých advokátskych kanceláriách, s prevažným zameraním na obchodné právo, M&A a reštrukturalizácie. Aktuálne si prehlbuje právne vedomosti na svojej domovskej fakulte v rámci doktorandského štúdia a spracovaním dizertačnej práce na tému „Dokazovanie trestných činov korupcie verejných činiteľov“. 

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora od roku 2021
2023 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2020 – TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
2018 – Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o
PhD., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, prebieha
Mgr., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, 2021
Bc., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, 2019
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Ruská federácia (program Erasmus)
Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava