Mgr. Dagmar Huťanová

Mgr. Dagmar Huťanová

Dagmar je uznávanou právničkou, špecializuje sa predovšetkým na civilné procesné právo a má skúsenosti so zastupovaním klientov v súdnych sporoch vo všetkých oblastiach hmotného práva.

Cenné skúsenosti z právnej praxe získala pôsobením v advokátskej kancelárii, kde zastrešovala komplexnú právnu agendu bratislavskej pobočky advokátskej kancelárie, ktorá poskytuje právne služby slovenským i zahraničným klientom po celom Slovensku. Úspešne poskytuje právne poradenstvo a zastupuje klientov najmä v oblasti záväzkového práva, vecných práv, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva vrátane vedenia sporovej a nesporovej agendy. 

Dagmar v súčasnosti pracuje ako advokátka, no odbornú prax získala aj pôsobením na Krajskom súde v Bratislave, na civilnoprávnom úseku, kde mala v kompetencii samostatnú prípravu odvolacích rozhodnutí. 

Na pozícii právničky vo finančnej inštitúcii zodpovedala za zverené work-out prípady, riadila prípravu zmluvnej dokumentácie spoločnosti a poskytovala komplexné právne poradenstvo a právnu podporu všetkým oddeleniam spoločnosti. Cenné know-how nadobudla vo finančnej spoločnosti, kde zastupovala firmu pri rokovaniach s externými klientami a zodpovedala za kompletnú trestnú, konkurznú a reštrukturalizačnú agendu spoločnosti. 

Dagmar disponuje výbornými organizačnými schopnosťami, analytickým myslením a projektovým riadením. Vďaka nim bravúrne zvláda komplexné projekty a náročné zadania. 

Základ odbornej spôsobilosti získala vďaka magisterskému titulu práva, odbornej justičnej skúške a študijnej praxe v advokátskej kancelárii, v ktorej ako právna asistentka pripravovala rôzne právne materiály a analýzy. 

Kvalifikácia Advokát Slovenská advokátska komora, apríl 2022
2023 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2022 – Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.
2018 – Krajský súd v Bratislave
2016 – MH Manažment, a.s. Bratislava
2015 – Tomáš Kušnír, s.r.o. advokátska kancelária, Bratislava
2009 –Tatra-Leasing, s.r.o. Bratislava
2007 – Čechová&Partners, advokátska kancelária
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2009
Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava