Mgr. Eva Pintérová

Mgr. Eva Pintérová

Eva patrí k najnovším členom tímu act legal Slovakia. Špecializuje sa na právne poradenstvo v oblasti obchodného práva, korporátnej agendy a pracovného práva.

V act legal Slovakia sa spolupodieľa na projektoch zameraných na reštrukturalizácie a konkurzy. Výborne sa orientuje v problematike pracovnoprávnej agendy vrátane prípravy zamestnaneckej dokumentácie a vnútropodnikových predpisov. Venuje sa tiež otázkam v oblasti občianskeho práva, civilným sporom a rodinnému právu.


V rámci doterajších pracovných skúseností sa Eva venovala najmä právu obchodných spoločností v rámci celého životného cyklu, príprave obchodných zmlúv a obchodných transakcií.


Eva vyštudovala právo a ekonómiu na dvoch univerzitách – na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a tiež na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Už počas štúdia absolvovala viacero praktických stáží v advokátskych kanceláriách, kde získala skúsenosti v oblasti obchodného práva, zmluvného práva, a tiež civilného sporového a mimosporového práva.

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora, od 2022
2022 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2021 – Advokátska kancelária v Komárne, právny asistent
2019 – BBH advokátska kancelária, s.r.o., právny asistent
Mgr., Právnická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo a ekonómia, 2022
Bc., Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave, Program: Ekonómia a právo, 2020
Eva poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava