Mgr. Jana Vasiľová

Mgr. Jana Vasiľová

Právne služby poskytuje v rámci celého spektra IT a telekomunikačného priemyslu – od zabezpečenia technologickej služby či vývoja softvéru až po ich začlenenie do štruktúr užívateľa a ich následné užívanie užívateľom. Jana je uznávanou právnou expertkou pre špecifické oblasti zdravotníckeho a medicínskeho práva a náročné regulácie v tomto odvetví.

Medzi jej klientov patria významné IT a telekomunikačné spoločnosti a štátne orgány s vysokými nárokmi na internú IT infraštruktúru. Neodmysliteľnou súčasťou tohto odvetvia práva je poskytovanie právneho poradenstva pri zabezpečovaní ochrany informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Jana má cenné know-how v rámci špecifických oblastí medicínskeho a farmaceutického práva. Portfólio jej služieb zahŕňa aj poradenstvo ohľadne práv a povinností osôb, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, t.j. súčinnosť  pri vypracovaní dokumentácie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti určenej pacientom, evidencii zdravotnej dokumentácie podľa platných právnych predpisov, riešení zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi a štruktúrovaní osobitných  právnych vzťahov so zamestnancami, riešení právnych vzťahoch so zdravotnými poisťovňami. Klientom tiež poskytovala právny servis v oblasti týkajúcej sa liekov a zdravotníckych pomôcok. 

Výborne sa orientuje v problematike ochrany osobných údajov. Pravidelne pracuje na právnych auditoch v tejto oblasti,  zosúladení zmluvnej dokumentácie a činností s touto právnou úpravou, reviduje zmluvy o spracovaní osobných údajov, súhlasy so spracovaním osobných údajov, podmienky ochrany, a iné dokumenty z oblasti ochrany osobných údajov. Vďaka výnimočnému rozsahu nadobudnutých skúseností je pravou rukou viacerých významných klientov vrátane osobitne regulovaných subjektov, aj pri riešení každodenných jedinečných a neočakávateľných problémov vyplývajúcich z tejto agendy. 

Podieľala sa tiež na niekoľkých M&A transakciách rôzneho druhu, a to od vykonávania due diligence poskytujúceho komplexný obraz o stave spoločnosti a identifikácie možných rizík v reporte až po vyhotovenie transakčnej dokumentácie. 

V oblasti zmluvného práva poskytuje komplexné právne služby šité na mieru klientovi – od prípravy návrhu požadovanej zmluvy, cez zastupovanie klienta pri rokovaniach o zmluvných podmienkach s protistranou, pripomienkovanie, až po prípravu finálneho znenia zmluvy. Ide najmä o obchodné zmluvy, občiansko-právne zmluvy, finančné zmluvy, ako aj zmluvy o zabezpečení pohľadávok zo zmluvných vzťahov. 

Advokát, Slovenská advokátska komora, od 2016
2018 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2015 – STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o., advokátska kancelária
2014 – Advokátska kancelária JUDr. Barbara Holíková, s. r. o.
2012 – Mgr. Pavol Riško, advokát, Crossdefault Management Group, k. s., konkurzný a reštrukturalizačný správca
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2011
Bc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2009
Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava