Mgr. Kristína Šramková

Mgr. Kristína Šramková

Čerstvá absolventka Právnickej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave. Špecializuje sa najmä na založenie obchodných spoločností so zohľadnením všetkých právnych a praktických aspektov v prospech klientov, zrušeniu obchodných spoločností formou likvidácie, ale aj zmene vlastníckej štruktúry.

V rámci doterajších pracovných skúseností sa Kristína venovala najmä právu obchodných spoločností v rámci celého životného cyklu, transferovému oceňovaniu a prihlasovaniu pohľadávok v rámci konkurzného konania. Výborne sa orientuje v problematike katastrálneho zákona, pričom sa podieľala na viacerých developerských projektoch.

Cudzie jej nie sú ani otázky súvisiace s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, jeho rozšírením, prípadne zúžením. Vo voľnom čase je aktívnou športovkyňou a športovým odborníkom, preto ani právna úprava v oblasti športu nie je pre ňu neznáma oblasť.

Kristína vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia takmer všetok svoj čas venovala práci pre svoju účtovnú spoločnosť. Aktuálne si prehlbuje vedomosti v rámci rigorózneho konania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rámci spracovávania svojej rigoróznej práce na katedre obchodného práva a hospodárskeho práva.

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora, od 2022
2022 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2021 – HHB advokátska kancelária s.r.o., stáž
2017 – NETAX International s.r.o.
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2021
Bc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2019
Kristína poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava