Mgr. Marek Vašíček

Mgr. Marek Vašíček

Marek sa venuje najmä obchodnému právu a správnemu právu. Špecializuje sa na právo životného prostredia a energetické právo. Klientom tiež pomáha s korporátnou agendou a presadzovaním ich nárokov v administratívnych a súdnych konaniach. Členom act legal Slovakia tímu je od roku 2022.

Marek sa v rámci svojich doterajších pracovných skúseností venoval právu v oblasti energetiky. Je odborníkom na energetickú legislatívu a jej prepojenie s energetickými trhmi. Podieľal sa tiež na príprave sektorovo špecializovaných zmlúv a zastupovaní firiem v rôznych konaniach pred správnymi orgánmi a súdmi. Klientom pomáha aj s ich každodennou korporátnou agendou.  

Marek sa venuje aj právu životného prostredia, a to najmä pre stále rastúcu dôležitosť tejto témy v modernej spoločnosti. Právne poradenstvo poskytuje aj v oblasti správneho práva, ktorá je zaujímavá svojou komplexnosťou a prísnou systematikou. 

Marek vyštudoval právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia pôsobil v advokátskej kancelárii v Brne a po ukončení štúdia pôsobil ako advokátsky koncipient v Bratislave.

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora, od roku 2021
2022 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2021 – POLÁČEK & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
2020 – Scigiel & Partners, advokátní kancelář s.r.o.
Mgr., Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brne, Program: Právo a právní věda, 2021
Marek poskytuje právne služby v slovenskom, českom a anglickom jazyku, komunikuje v poľskom, francúzskom a talianskom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava