Mgr. Michal Rokyčák

Mgr. Michal Rokyčák

Michal Rokyčák sa v našej advokátskej kancelárii špecializuje na obchodné právo a korporátnu agendu. Venuje sa tiež oblasti občianskeho práva, v rámci ktorej zastrešuje aj sporovú agendu. Štúdium práva úspešne ukončil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.

V rámci doterajších pracovných úloh v advokátskej kancelárii act legal Slovakia sa Michal venoval najmä obchodnému právu a korporátnej agende vrátane M&A transakcií. Zabezpečuje právne služby v rámci práva hospodárskej súťaže a venuje sa tiež reštrukturalizáciám, konkurzom a insolvenčnému právu. Vo svojej praxi advokátskeho koncipienta rieši súdne a mimosúdne riešenie sporov i vymáhanie pohľadávok. Výborne sa orientuje aj v problematike verejného obstarávania.  

Michal vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Už počas štúdia praxoval v advokátskej kancelárii, kde sa špecializoval prevažne na obchodné právo. 

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora od roku 2023
Certifikát z verejného obstarávania I-A4
2023 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2021 – MCGA legal s. r. o.
Mgr., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, 2023
Bc., Právnická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, Program: Právo, 2021
Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava