Mgr. Peter Lánik

Mgr. Peter Lánik

Peter poskytuje právne služby bankám, lízingovým spoločnostiam a ďalším finančným inštitúciám. Špecializuje sa na uplatňovanie nárokov voči spotrebiteľom v oblasti úverov a poistení, zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach a uplatnenie práv poškodených v trestných konaniach.

Právne poradenstvo poskytuje významnej slovenskej poisťovni v oblasti poistenia domácností, zodpovednosti za spôsobenú škodu a povinného zmluvného poistenia.

Počas svojej praxe sa podieľal na projekte ochrany zmenkových veriteľov v súvislosti s legislatívnymi zmenami a aplikáciou prechodných ustanovení. Pripravoval právnu analýzu vysporiadania zodpovednosti za škodu spôsobenú požiarom v priemyselnom parku. Pripravoval dokumentáciu pri predaji výrobných liniek zahraničnému subjektu podnikajúcemu v ťažkom priemysle. Zastupoval veriteľa v najväčšom reštrukturalizačnom konaní finančnej skupiny na území SR.

Peter má predchádzajúce skúsenosti na exekútorskom úrade. Pravidelne publikuje odborné články o spotrebiteľských úveroch, poisteniach a zodpovednosti za škodu pre špecializovaný právny portál.

Advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora, od 2015
2015 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2013 – Exekútorský úrad JUDr. Viera Kučerová
Mgr., Fakulta práva, Trnavská univerzita v Trnave, Program: Právo, 2013
Bc., Fakulta práva, Trnavská univerzita v Trnave, Program: Právo, 2011
Peter poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava