Mgr. Richard Plevák

Mgr. Richard Plevák

Richard sa stal súčasťou tímu act legal Slovakia v roku 2022. Špecializuje sa na právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, práva duševného vlastníctva, občianskeho a obchodného práva, vrátane sporovej agendy. Právne poradenstvo poskytuje klientom pôsobiacim v odvetví informačných technológií, logistiky a distribúcie, a tiež personálnym agentúram.

Richard sa podieľal na viacerých projektoch v procese verejného obstarávania v sektore informačných technológií, stavebníctva a v oblasti služieb súkromnej bezpečnosti. Má praktické skúsenosti s procesným zabezpečením verejných obstarávaní, prípravou podkladov, zmluvnej dokumentácie a odborných posudkov a stanovísk. 

V rámci pracovno-právnej agendy sa spolupodieľal na príprave právnej dokumentácie zamestnávateľov, a to najmä pracovných zmlúv, rôznych typov dohôd, ako aj interných predpisov zamestnávateľov. Zamestnávateľov tiež zastupoval v konaniach pred inšpekčnými správnymi orgánmi.

Richard sa tiež venuje problematike ochrany práv duševného vlastníctva. Špecializuje sa najmä v oblasti autorského práva, ako aj v oblasti právnej regulácie ochranných známok.

Advokátsky koncipient od roku 2021
2022 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2020 – MENKE LEGAL s. r. o.
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2021
Bc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2019
Richard poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava