Soňa Martanovičová

Soňa Martanovičová

Soňa dlhodobo poskytuje právne služby v rámci celého spektra agendy real estate. Medzi jej klientov patria významní developeri, pričom participuje na všetkých fázach developerského procesu, vrátane due diligence nehnuteľností, právnych procesov spojených s prípravou územia, prípravou transakčnej akvizičnej dokumentácie, ako aj zmlúv na zabezpečenia financovania.

Výborne sa orientuje aj v súvisiacom segmente stavebného práva. Okrem poradenstva pre súkromný sektor má skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v zmluvných vzťahoch aj pre významný subjekt z verejného sektora. Nadobudla tak skúsenosti s aplikáciou FIDIC zmluvných podmienok a procesmi verejného obstarávania. 

Expertné právne poradenstvo poskytuje aj v oblasti daňového práva. Svojim klientom radí v oblasti daňových predpisov a ich správnej aplikácie. Vzhľadom na svoje skúsenosti je pre klientov pravou rukou aj pri zastupovaní v rámci daňovej kontroly, kde klientom zabezpečuje komplexný servis právneho zastúpenia od prvotnej analýzy predložených dokumentov až po uplatňovanie práv klienta v daňovom konaní, či už pred prvostupňovým daňovým úradom, alebo v konaní pred Finančným riaditeľstvom, prípadne v súdnom konaní.

Aj tieto skúsenosti Soňu posunuli k trestným konaniam, kde nadobudla cenné skúsenosti v trestných konaniach týkajúcich sa daňových trestných činov, či zastupovania klientov v trestných konaniach týkajúcich sa tzv. white-collar crimes, či korupčných trestných činov. Právne poradenstvo poskytuje korporátnym klientom v pozícii poškodených v trestných konaniach.

Veľmi dôležitú časť jej praxe predstavuje zastupovanie klientov v súdnych konaniach, vrátane zložitých súdnych sporov týkajúcich sa nárokov subjektov verejného sektora, a to v rámci všetkých súdnych inštancií. 

Pravidelne analyzuje otázky týkajúce sa spotrebiteľského financovania a ochrany spotrebiteľov. V rámci tejto oblasti pomáha klientom v segmente spotrebiteľského financovania pri tvorbe a úprave ich vnútorných procesov a pri inkorporácii legislatívnych zmien do ich zmluvnej dokumentácie.

Advokát, Slovenská advokátska komora
2011 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2010
Bc., Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2008
Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava