Mgr. Zuzana Jahodníková, LL.M.

Mgr. Zuzana Jahodníková, LL.M.

Zuzana je partnerkou spoločnosti act legal Slovakia a medzinárodne uznávaná právna zástupkyňa. Špecializuje sa na oblasť súdnych sporov, rozhodcovské konania pojednávané pred vnútroštátnymi, zahraničnými a medzinárodnými orgánmi.

Úspešne zastupuje domácich aj medzinárodných klientov zo súkromného a verejného sektora v prípadoch týkajúcich sa zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci, práva EÚ, ochrany investícií a náhrady škody. Zuzana bola súčasťou medzinárodných právnych tímov, ktoré zastupovali spoločnosti a subjekty verejného práva v medzinárodných arbitrážach prebiehajúcich podľa rôznych rozhodcovských pravidiel. Zúčastňovala sa na projektoch týkajúcich sa zabezpečenia dodržiavania právnych predpisov (tzv. compliance projekty), M & A transakcií a due diligence. V rámci právnickej praxe sa venuje aj ochrane osobných údajov a ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Právne poradenstvo poskytuje v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, duševného vlastníctva (ochranné známky, licenčné zmluvy, autorské právo) a práva EÚ. Medzi jej klientov patria významné spoločnosti zo sektoru stavebníctva, dopravy, výroby, distribúcie a telekomunikácií.

Zuzana je členkou Slovenskej advokátskej komory a má dodatočnú kvalifikáciu v oblasti európskeho práva (štúdium LL.M.). Štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (Košice, Slovenská republika) a rovnako zahraničné štúdium na Univerzite Leiden (Leiden, Holandské kráľovstvo) ukončila s vyznamenaním.

Je uznávanou právnou zástupkyňou najmä pre vynikajúce výsledky, precíznosť a silný zmysel pre detail. Zuzana je lektorka a aktívna autorka článkov zverejnených v odborných médiách a ročenkách.

Advokát, Slovenská advokátska komora, od 2015
2016 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2011 – ROWAN LEGAL s.r.o., advokátska kancelária
LL.M., Leiden Law School, Universiteit Leiden, Program: Európske právo, 2011
Mgr., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Program: Právo, 2010
Bc., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Program: Právo, 2009
Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava