Pre klienta je advokát dobrým partnerom vtedy, ak rozumie jeho biznisu

27. januára 2022
Predpokladaný čas čítania 11 minút
27. januára 2022
Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová – partnerka právnickej kancelárie act legal Slovakia. Špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb v oblasti M&A transakcií, IP/IT, GDPR, regulatoriky a verejného obstarávania. Venuje sa klientom v oblasti informačných technológií, financií a životného prostredia. Je medzinárodne uznávanou právnou expertkou, v rámci aliance act legal participuje na viacerých projektoch s európskym presahom. Vyštudovala Fakultu manažmentu UK a odbor právo na Paneurópskej vysokej škole, advokátkou je od roku 2016.
Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Mali ste už detstve tendenciu riešiť „spory“ medzi vašimi kamarátmi?

Áno, už ako malá som mala tendenciu vstupovať do sporov a urovnávať ich. Častokrát som vstupovala i do sporov, ktoré sa ma netýkali. (Smiech) Musím priznať, že sa tiež stávalo, že som práve ja bola iniciátorom toho sporu. Spory, ktoré som iniciovala, som mala snahu aj vyhrať. Mám v povahe preberať zodpovednosť za iných, preto je prirodzené, že dnes pôsobím práve k advokácii.

Pochádzate z právnickej rodiny? 

Nie, nepochádzam z právnickej rodiny. Nikto z môjho najbližšieho okolia nie je advokát a ani právnik. Moja mama je učiteľka, miluje prácu s deťmi a otec pôsobil celý život v manažmente v energetickej spoločnosti. Ako malá som milovala seriály z právnického prostredia a veľmi ma fascinovalo súperenie strán v súdnej sieni. Myšlienka stať sa advokátom a zastupovať klientov ma nadchla. Viem sa pre veci rýchlo zapáliť a ak ma niečo naozaj baví, viem tomu venovať veľmi veľa času.

Vyštudovali ste zaujímavú kombináciu odborov manažment a právo, časť štúdia ste strávili na Malte. Prečo ste si zvolili práve kombináciu práva a manažmentu?

Keď som končila právnickú fakultu, bolo veľmi ťažké nájsť si prácu ako koncipient. Platové podmienky pre koncipientov neboli motivujúce. V tom čase školy chrlili veľa študentov práva a advokátske kancelárie si mohli vyberať. Uvedomovala som si, že je potrebné sa od ostatných niečím odlíšiť a mať v porovnaní s rovesníkmi v niečom navrch. Rozhodla som sa pre manažment, marketing a právo. Táto kombinácia mi umožňuje rozumieť nielen právnym, ale aj ekonomickým témam, čo mi v praxi veľakrát pomohlo. Zahraničné štúdium je jedna z vecí, ktorú určite mladým ľuďom odporúčam. Je to veľmi cenná skúsenosť. Mala som možnosť spoznať novú krajinu, iný školský systém, zlepšiť sa v jazyku, či stretnúť množstvo zaujímavých ľudí. 

Vzdelanie v manažmente, marketingu a práve mi umožňuje rozumieť nielen právnym, ale aj ekonomickým témam, čo mi v praxi veľakrát pomohlo.

Právne poradenstvo poskytujete klientom vo veciach týkajúcich sa obchodných záležitostí, cezhraničných fúzií a akvizícií. Čo Vás na tejto oblasti baví?

M&A transakciám sa venujem už niekoľko rokov, je to nesmierne zaujímavá oblasť. Často sa jedná o časovo náročné, nárazové projekty. Každá transakcia so sebou prináša niečo nové. Predstavte si, že jeden deň kupujete ambulanciu, na druhý deň predávate priemyselný park, inokedy zasa kupujete zabehnutý IT podnik s miliónovými tržbami a stovkami zamestnancov. Páči sa mi, že práve transakcie so sebou prinášajú potrebu znalostí z viacerých oblastí a otvárajú možnosť nahliadnuť firmám do každodennej operatívy. Transakcie sú oblasťou, ktoré mi umožňujú sa realizovať – od naplánovania celej transakcie z hľadiska časovania a krokov, prípravy zmluvnej dokumentácie, vyjednávanie podmienok, až po samotný closing transakcie. 

V rámci právnej praxe sa venujete viacerým témam – právnemu poradenstvu v oblasti informačných technológií, financií, hospodárskej súťaži, verejnému obstarávaniu a korporátnej agende. Špecializujete sa na oblasti ochrany osobných údajov, skúsenosti máte z real estate projektov. Prečo práve tento mix? 

V act legal Slovakia máme veľa zaujímavých klientov z rôznych podnikateľských odvetví, čo prirodzene vytvára aj priestor na realizáciu sa v rozmanitých oblastiach práva. Na druhej strane to vytvára aj tlak na expertízu členov nášho tímu. 

Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Majú tieto oblasti pre vás niečo spoločné?

Je dôležité, aby som bola pre klientov spoľahlivým a dôveryhodným partnerom. Som presvedčená, že advokát môže byť dobrým partnerom klientovi práve vtedy, keď rozumie klientovmu biznisu. Prax v týchto oblastiach mi priniesla široký prehľad v právnej regulácii. Dlhodobé právne poradenstvo klientom z rovnakej oblasti alebo pri M&A transakciách umožňuje navnímať, čo klient robí, čomu sa klient venuje, čo je jeho core biznis, aké sú procesy v jeho firme. 

Je možné odhadnúť, akou oblasťou sa advokát bude zaoberať?

Snažíme sa, aby sa jednotliví členovia nášho tímu užšie profilovali v jednotlivých oblastiach. Pri mladších kolegoch považujem za dôležité, aby si vyskúšali viacero oblastí a sami sa vyprofilovali v tom, čo ich baví. Toto je cesta, ktorou som si prešla aj ja. 

V čom spočíva váš jedinečný prístup k na prvý pohľad rôznorodej agende? 

Mala som príležitosť pracovať na rôznych zaujímavých zadaniach, projektoch a sporoch. Podieľala som sa na príprave zmluvnej dokumentácie pri viacerých developerských projektoch, nastavovala som vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela pri vytvorení veľkých softvérových riešení či poskytovaní služieb údržby, podpory a rozvoja. Takisto som poskytovala právne poradenstvo aj v oblasti verejného obstarávania a to aj na strane uchádzačov, ako aj verejných obstarávateľov. Mám rada, keď participujem na veľkých projektoch od začiatku dokonca. Je pre mňa dôležité, aby bol každý projekt uchopený komplexne a adresoval nielen požiadavky klienta, ale aj riziká, ktoré si možno klient neuvedomuje. Veľké projekty, ale predovšetkým všetky firmy, zamestnávatelia, či subjekty z verejnej správy čelia nespočetnému množstvu pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať, a preto je dôležité sa v nich aj orientovať. Nie všetci si uvedomujú, že je dôležité nastaviť proces na začiatku a tak sa vyvarovať možným sankciám. Spoločným menovateľom  a zároveň vecou, ktorá má na týchto projektoch baví je to, že keď sa obzriem spätne, môžem za sebou vidieť výsledok.    

Je niektorá z oblastí, ktorým sa venujete, vašou srdcovkou?

Určite transakcie a IT projekty.

Nástupom GDPR a novelizovanej lokálnej legislatívy súvisiacej s ochranou osobných údajov vzrástlo povedomie o osobných údajoch. Túto tému rieši každá korporácia, vy sa téme GDPR venujete dlhodobo. Dokáže vás ešte niečo v tejto oblasti prekvapiť?

Smiech. Áno, táto oblasť regulácie je pre mňa zaujímavá aj preto, že sa neustále vyvíja. Vždy, keď mám pocit, že by ma už v tejto oblasti nemuselo nič prekvapiť, prinesie život ďalšiu GDPR tému, ku ktorej potrebujeme nájsť riešenie.

Venujete sa aj problematike životného prostredia. Ak by nebolo pandémie, tak sú klimatická zmena a zelená energia vo svete témami číslo jeden. 

Ochranu životného prostredia považujem za veľmi dôležitú. Klimatická zmena a zelená energia sú témy, ktoré z môjho pohľadu v spoločnosti rezonujú, no v porovnaní s bojom s pandémiou len v malom meradle. To ale neznamená, že sa na tieto témy zabudlo. Už len spomalenie ekonomiky v dôsledku pandémie ukázalo, že ak sa zmierni zásah človeka, príroda sa dokáže očistiť sama. Klimatickú zmenu nie je možné riešiť na lokálnej úrovni – v tomto smere je potrebné, aby došlo ku konsenzu na úrovni globálnych lídrov. 

Čomu sa venujete v tejto oblasti?

Právne poradenstvo poskytujeme klientom z oblasti developmentu (napríklad pri získavaní povolení v územnom a stavebnom konaní, pri realizácii EIA). Venujeme sa aj klientom, ktorí vykonávajú svoju činnosť v oblasti odpadového hospodárstva. Za seba musím povedať, že nepoznám predpisy, ktoré by sa menili častejšie ako regulácia v oblasti odpadového hospodárstva a daňovej regulácie. 

Nepoznám predpisy, ktoré by sa menili častejšie ako regulácia v oblasti odpadového hospodárstva.

Zastupovali ste klientov pred súdom v súkromnoprávnych sporoch a administratívnych konaniach. Utkvel vám v pamäti nejaký silný príbeh? 

Vo svojej praxi sa primárne špecializujem na oblasť správneho súdnictva. V jednom spore sme zastupovali klienta v súvislosti s nečinnosťou orgánu územnej samosprávy, ktorý súkromnej umeleckej škole nevyplácal dotácie na žiaka. Jednalo sa o selektívny prístup a svojvôľu primátora mesta, ktorý nevyplatil subjektu dotácie. Spor trval takmer tri roky a zaoberal sa ním aj Najvyšší súd SR. V spore sme uspeli a dotácie boli poberateľovi vyplatené aj spätne, boli použité na financovanie umeleckej školy. Výhru som vnímala veľmi citlivo aj kvôli tomu, že som od počiatku vnímala extrémnu nespravodlivosť a zneužívanie moci zo strany primátora mesta. Výsledok ma úprimne potešil – bolo radosť vidieť, koľko dobrej energie vie do mesta priniesť súkromná umelecká škola a nadšení učitelia, ktorí odovzdávajú kus seba deťom. 

Je sporová agenda pre váš tím v niečom špecifická?

Súdne spory trvajú na Slovensku roky a výsledok aj napriek dobrej stratégii môže byť neistý. Veľmi ma teší, keď sa nám podarí obhájiť klientov nárok a uspieť. Treba však dodať, že v súdnom spore sa na výsledok čaká aj niekoľko rokov. V našej kancelárii máme skvelý tím, ktorý sa venuje primárne vedeniu sporov. Napokon naša kancelária obhájila víťazstvo v roku 2021 v kategórii Sporová agenda v ankete Právnická firma roka organizovaných pod záštitou epravo.sk. 

Ktoré projekty sú pre Vás inšpiráciou? 

Ako začínajúci koncipient som pracovala v tíme poradcov Ministerstva dopravy SR pri realizácii verejného obstarávania na PPP projekt D4R7. Mala som príležitosť zažiť to, ako dobrý tím dokáže zvládnuť neuveriteľné veci. Bola to pre mňa výborná príležitosť získať cenné skúsenosti a učiť sa od najlepších. Na tomto projekte som prvýkrát zistila, o čom sú predpisy v oblasti verejného obstarávania. Odvtedy som stále viac a viac pracovala na kauzách, kde sa riešili otázky verejného obstarávania a táto oblasť sa prirodzene stala mojou expertízou.  

Medzi moje obľúbené oblasti stále patrí právne poradenstvo v oblasti informačných technológií. V kancelárii veľmi často poskytujeme právne poradenstvo práve spoločnostiam, ktoré podnikajú v tomto segmente. Jedná sa napríklad o dobré nastavenie zmluvy o dielo alebo zmluvy o poskytovaní servisnej činnosti.

Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

V oblasti práva nie je veľa právničiek s titulom partner právnickej kancelárie. act legal Slovakia je na trhu skôr výnimkou, v tíme má hneď niekoľko žien na úrovni partneriek. Čím to je? 

act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) založili traja – advokáti – muži. Postupne medzi seba prijali ženy – partnerky, ktoré svojou šikovnosťou a profesionalitou prispeli k rastu a rozvoju advokátskej kancelárie. Myslím si, že aj vďaka spojeniu toho silného z mužského a ženského sveta sa podarilo posunúť act legal Slovakia medzi veľmi úspešné advokátske kancelárie na slovenskom trhu.

Patríte k úspešným ženám, ktoré sa stali partnerkou advokátskej kancelárie v mladom veku. Aká bola vaša cesta od koncipientky k pozícii partnerky? 

Po škole som začala pracovať ako koncipientka na exekútorskom úrade. Odbornosť problematiky som zvládla za pomerne krátky čas a cítila som, že odborne nemám kam ďalej rásť. Rozhodla som sa preto ísť do advokácie, aj keď v tom čase nebolo platové ohodnotenie koncipienta veľmi lákavé. Začala som pracovať v malej advokátskej kancelárii, kde som mala možnosť riešiť prípady z rôznych oblastí práva. Túžba pracovať na veľkých projektoch a byť súčasťou medzinárodných tímov má priviedli k zmene zamestnávateľa. Začala som pracovať pre česko-slovenskú advokátsku kanceláriu, ktorá sa špecializovala na oblasť IP/IT, verejné obstarávanie a medzinárodné arbitráže. Mala som možnosť získať veľa skúseností práve v oblasti informačných technológií a verejného obstarávania. Do act legal Slovakia som nastúpila čerstvo po advokátskych skúškach so skúsenosťami z iných advokátskych kancelárií. Posledných päť rokov som investovala veľa energie a času do riešení klientskych záležitostí a vybudovala som si dôveru klientov, ako aj zakladajúcich partnerov. Schopnosť samostatne riešiť kauzy a zodpovedný prístup k práci, a samozrejme tvrdá drina z môjho pohľadu viedli k ponuke partnerstva, ktorá ma, úprimne, veľmi potešila. 

Vnímate na trhu rozdiely v prístupe a práci žien právničiek v porovnaní s ich kolegami z branže? 

Áno, pociťujem rozdiely medzi mužmi a ženami. Môžem to hodnotiť na sebe, aj na mladšej generácii právnikov. Ženy sú vo svojej práci omnoho pedantnejšie a zodpovednejšie ako muži. Muži zase majú schopnosť pozerať na riešenie problémov inak, sú odvážnejší v hľadaní riešenia, v rámci negociácie vzbudzujú prirodzený rešpekt. Myslím si, že kombináciou toho najlepšieho z oboch svetov máme v kancelárii vytvorený výborný tím špičkových odborníkov, ktorí sú hodnotným prínosom i z ľudskej stránky.

Zákon a spravodlivosť sa pravdepodobne nedajú považovať za synonymické termíny. Stáva sa, že riešite vo vašej práci rozpor medzi právom a spravodlivosťou?

O tom, čo je zákon a spravodlivosť, nie je nutné polemizovať. Je to otázka, ktorú si kladú filozofi už od čias antiky, Sokrata, Aristotela, či Platóna nevynímajúc. Spravodlivosť a právo. Sú to dve kategórie, ktoré z môjho pohľadu nie je úplne možné stotožňovať. Sú to tiež dve slová, ktoré si bez seba nedokážeme predstaviť. Častokrát v každodennom živote hodnotíme bežné každodenné situácie zo subjektívneho postoja k veci, či to je, alebo nie je spravodlivé. To, čo by mohlo byť spravodlivé pre jedného, by nemuselo byť spravodlivé pre druhého a naopak. Presne preto sú neoddeliteľné. Z tohto dôvodu existuje právo ponúkajúce riešenia pre každého. Právo chápem ako súhrn noriem, ktoré určujú, akým spôsobom sa má človek správať. Kazuistika právnej normy predpokladá, že ak nastane určitá situácia, právo s ňou spája určité právne následky, či už v podobe priznania práv alebo spustenia sankcií. Netreba však zabúdať, že právo i spravodlivosť nie sú nemenné pojmy a v čase sa i obsahovo menia, častokrát vychádzajú i z morálnych noriem. Možno si to ilustrovať na jednoduchých prípadoch. V minulosti napríklad trest smrti predstavoval bežný trest, ku ktorému bol páchateľ odsúdený za spáchanie trestného činu. Dnes je trest smrti výnimočný a doktrína chápania ľudských práv, ktoré patria jednotlivcovi, v moderných právnych poriadkoch prispela k tomu, že trest smrti bol odsúdený ako nehumánny prostriedok trestania. A takýchto príkladov by sa dalo nájsť mnoho… Detská práca, legalizácia potratov, volebné právo žien, eutanázia, legalizácia marihuany, a pod.   

Trochu osobne

Aká kniha vás v poslednej dobe zaujala? 

Práve som začala čítať knihu s názvom „Môžete byť šťastní, nech sa deje čokoľvek“. Pocit šťastia podľa autora totiž nemá nič spoločné s vonkajšími okolnosťami, ale je o tom, že byť šťastný je prirodzený stav každého človeka. Je to teda o nájdení vnútorného šťastia – toho, ako byť štastný sám so sebou. S týmto názorom sa úplne stotžňujem. Kniha ponúka päť jednoduchých postupov, ako sa zbaviť stresu, vytvárať si harmonické vzťahy s ľudmi a viesť pokojný a úspešný život. 

Čo vám dobíja životné baterky?

Rodina, šport a príroda. Rada trávim voľný čas pri prechádzke, turistike alebo športom. V lete rada bicyklujem, v zime rada lyžujem. Najviac si oddýchnem, keď mentálnu prácu kompenzujem fyzickou aktivitou. Nepohrdnem ani dobrým filmom, či dobrou večerou v kruhu rodiny alebo priateľov. Okrem toho, rada cestujem a spoznávam nové krajiny. Baví ma variť a experimentovať so zahraničnými kuchyňami. 

Mohlo by vás zaujímať

act MPH advocates sa mení na act legal Slovakia

act legal je jednou z najrýchlejšie rastúcich advokátskych kancelárií v Európe a neustále posilňuje svoje pôsobenie na medzinárodnom trhu. Spoločným zámerom je poskytovať excelentné právne

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava