Daňové právo a transferové oceňovanie

 • act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) ponúka klientom jedinečné know-how v oblasti daňového práva
 • náš expertný tím tvoria advokáti, finanční a daňoví konzultanti zo Slovenska aj zahraničia
 • ako jedna z mála kancelárií sme odborníkmi v oblasti transferového oceňovania

V act legal Slovakia sa detailne venujeme všetkým aspektom daňového práva, ktoré majú priamy dopad na podnikanie našich klientov. Tento odbor patrí k najdynamickejším oblastiam práva, preto denne sledujeme vývoj legislatívy, rozhodovacej praxe finančnej správy a súdnej praxe v daňovej oblasti. 

Právne služby poskytujeme tak, aby sme mali vždy na zreteli daňovú problematiku a jej dopad na zamýšľanú transakciu, alebo iný obchod. Klientom radíme pri vytváraní optimálnych daňových štruktúr, ktoré sú navrhnuté v súlade s platnou legislatívou na Slovensku a v Európskej únii. Našich klientov úspešne zastupujeme aj v daňových sporoch.  

Daňové právo

 • poradenstvo v oblasti daňového plánovania a optimalizácie (investície, daňová štruktúra spoločností…)
 • analýza obchodnej dokumentácie z pohľadu daňového práva
 • problematika dvojitého zdanenia

Transferové oceňovanie

 • podklady pre transferovú dokumentáciu
 • daňová štruktúra transakcií a jej optimalizácia

Daňové due diligence 

 • analýza a komplexný právny audit 
 • posúdenie rizík a ich dopadov na daňové zaťaženie 
 • návrh optimálnych finančných a daňových modelov vrátane konkrétnych krokov a opatrení

Sporová agenda

 • zastupovanie klientov v prebiehajúcich daňových kontrolách a súvisiacich súdnych sporoch

Prečo act legal Slovakia

V oblasti daňového práva sme úspešne zastupovali desiatky klientov v daňových a súdnych konaniach a to najmä v prípadoch neoprávneného dodanenia DPH a dani z príjmu právnických osôb (DPPO). 

act legal Slovakia má status veľmi odporúčanej právnickej kancelárie pre daňové právo. Toto hodnotenie každoročne realizuje nezávislá odborná komisia. 

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava