Medicínske & farmaceutické právo

 • úspešne sme zastupovali Operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby SR a Zdravotnú záchrannú službu SR v oblasti komplexných právnych služieb
 • právne služby poskytujeme aj súkromným klinikám a medzinárodným výrobcom technológií pre zdravotnú starostlivosť

act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) poskytuje právne služby v oblasti medicínskeho a farmaceutického práva, ktoré je jedným z najregulovanejších oblastí. Našou špecializáciou je poradenstvo pri zavádzaní nových technológií v oblasti zdravotníctva, medicíny a farmácie. Súčasným trendom je minimalizovanie používania papiera ako záznamového média a prenos dát na elektronické úložiská. V zdravotníctve sa presadzujú kognitívne technológie, ktoré zefektívňujú prácu lekárov. 

Cieľom našej advokátskej kancelárie je byť lídrom v oblasti právnej úpravy vzťahov pri progresívnych zmenách, ktoré sa v zdravotníctve v súčasnom období dejú. 

Technológie v medicíne

 • analýza a poradenstvo pri zavádzaní nových technológií
 • právna úprava pri technologických zmenách v zdravotníctve
 • zdravotnícke start – up projekty

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

 • komplexná administrácia povolení na poskytovanie zdravotnej  starostlivosti
 • právna dokumentácia pre zdravotnícke zariadenia a súkromné kliniky
 • zastupovanie klientov v súdnych sporoch o náhradu škody
 • zastupovanie klienta vo vzťahu k zdravotným poisťovniam
 • zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 • zastupovanie pred poisťovňami

Výrobcovia zdravotných zariadení

 • komplexné zmluvné podklady pre výrobcov

Prečo act legal Slovakia

Progresívne zdravotníctvo považujeme za jeden z najdôležitejších pilierov pre spoločnosť. Inováciám a novým technológiám v tejto oblasti fandíme a podporujeme ich. Medicínske právo si však vyžaduje vysoko špecializované znalosti a odborný prístup, preto sme vytvorili expertný tím, ktorý tvoria advokáti, lekárski špecialisti a technológovia.

act legal Slovakia má status veľmi odporúčanej právnickej kancelárie pre zdravitnícke právo. Toto hodnotenie každoročne realizuje nezávislá odborná komisia.

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava