Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

 • expertný tím act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) pre obchodné právo tvoria odborníci nielen z oblasti práva, ale aj daní, účtovníctva a strategického riadenia podniku
 • komplexné právne poradenstvo poskytujeme viac ako 15 rokov pre mnohé finančné inštitúcie, IT&Telco spoločnosti, developerov, výrobné podniky, gaming priemysel, automobilové koncerny a pre desiatky ďalších firiem. Radi budeme pracovať aj pre Vašu spoločnosť

Špecializujeme sa predovšetkým na hĺbkový právny pohľad na spoločnosť, komplexný právny audit, due diligence – právne previerky zamerané na právnu kondíciu firiem,  obchodnú činnosť spoločností, a obchodné transakcie. Na základe analýzy klientom odporúčame optimálne formy a štruktúru transakcií, vrátane negociácií, prípravy kompletnej transakčnej dokumentácie a uzatváraní (tzv. closing) transakcie. Štandardom je aj zabezpečenie komplexnej post-transakčnej činnosti, vrátane zastupovania pred regulátormi a finančnými inštitúciami.

Transakčné právne poradenstvo realizujeme najmä v oblasti predaja alebo kúpy podnikov, prevodov práv, nehnuteľností, pohľadávok, balíkov pohľadávok a častí podnikov. Samozrejmosťou sú share deals aj asset deals. Našimi klientmi sú významné fondy, banky, nadnárodné spoločnosti, tuzemské firmy, inštitucionálni investori a rodinné family offices.

Due Diligence

 • realizácia komplexného právneho auditu
 • posúdenie všetkých rizík, dopadov transakcie, súvzťažností, vrátane možných záväzkov do budúcnosti
 • posúdenie možností trestnoprávnej zodpovednosti právnickej osoby a štatutárnych orgánov 
 • možnosti dopadu transakcie z pohľadu hospodárskej súťaže 
 • daňový dopad transakcií
 • analýza vnútropodnikového prostredia, vrátane vzťahov so štatutárnymi orgánmi spoločností a spoločníkmi, akcionármi 
 • analýza pracovnoprávnych vzťahov

Fúzie a akvizície 

 • poradenstvo v oblasti zvolenia optimálnej formy transakcie, komplexné transakčné poradenstvo
 • komplexná príprava dokumentácie 
 • zastupovanie pred príslušnými orgánmi vrátane Protimonopolného úradu 
 • zlúčenie spoločností 
 • cezhraničné zlúčenie spoločností

Posúdenie rizík 

 • posúdenie rizík prípadných zločinov bielych golierov
 • posúdenie možných rizík z hľadiska compliance a corporate governance
 • posúdenie možností vplyvu vyšetrovacích orgánov tretích štátov na podnikanie nadobúdaného subjektu a jeho prípadné budúce záväzky
 • posúdenie prípadnej trestnej zodpovednosti právnických osôb a dopad na štatutárne orgány spoločností

Transakčná dokumentácia

 • príprava, pripomienkovanie a negociácia transakčnej a post-transakčnej dokumentácie
 • zastupovanie klienta v konaní pred príslušnými regulátormi, schvaľujúcimi transakciu
 • posúdenie dodržiavania predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a  ochranu spotrebiteľa v akvirovanom subjekte

Založenie obchodnej spoločnosti

 • výber právnej formy, návrh stanov, spoločenských zmlúv
 • návrh kapitálovej a akcionárskej štruktúry

Správa obchodnej spoločnosti 

 • optimalizácia právnych vzťahov medzi obchodnými spoločnosťami
 • zmeny v spoločenských zmluvách a stanovách v obchodnom registri
 • poradenstvo, návrh a negociácia kontraktov, transakcií a obchodných dohôd
 • právo cenných papierov
 • štruktúrovanie transakcií z pohľadu daňovej optimalizácie 
 • riešenie akcionárskych vzťahov 
 • právna reštrukturalizácia podniku
 • register partnerov verejného sektora

Súlad s legislatívou

 • konzultácie k pripravovaným zmenám a ich dopad na biznis a fungovanie firiem 
 • súlad s právnymi predpismi 
 • oznamovacie povinnosti 

Prečo act legal Slovakia

Náš tím poskytuje klientom špičkové právne zázemie v oblasti korporátnej agendy a to ako pre lokálne tak aj nadnárodné spoločnosti a koncerny. Prednosťou nášho tímu je, že jeho pevnou súčasťou sú odborníci nielen z oblasti práva, ale aj daní, účtovníctva a strategického riadenia podniku. Spoločne s ostatnými kanceláriami v act legal poskytujeme najvyššiu úroveň pohľadu na nadnárodné právne a ekonomické vzťahy a potencionálne riziká. 

Medzi našich klientov patria popredné spoločnosti vo svojich oblastiach podnikania, štátne akciové spoločnosti, finančné inštitúcie, IT&Telco spoločnosti, správcovské fondy, medzinárodné inštitúcie, automobilové koncerny a developerské firmy a investori a ďalšie spoločnosti.

V rámci hodnotenia právnických kancelárií je act legal Slovakia niekoľko rokov za sebou vysoko hodnotenou právnickou kanceláriou v oblastiach Obchodného práva, fúzií a akvizícií. Toto hodnotenie pripravuje každoročne nezávislá odborná komisia.

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava