Právo nehnuteľností & stavebné právo

 • náš špičkový tím expertov poskytuje právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností, developerských projektov, stavebníctva, infraštruktúrnych projektov, PPP projektov a financovania  
 • medzi našich klientov patria poprední developeri, investori do nehnuteľností, fondy a stavebné spoločnosti
 • úspešne sme zastupovali klientov v projekte Stanica Nivy, pri výstavbe diaľnic, v projekte Business Garden Štefánikova, v projekte Čerešne, či pri výstavbe logistických parkov a business centier

Klientom poskytujeme právne poradenstvo v oblasti výstavby významných cestných infraštruktúrnych projektov v hodnote stoviek miliónov eur. Naši klienti sa na nás môžu obrátiť pri výstavbe bytových domov, biznis centier, shoppingov, akvizícii pozemkov, pozemkových úprav, realitných projektov (asset deals, share deals). 

Pri nadobúdaní pozemkov na realitný projekt je samozrejmosťou realizácia due diligence, posúdenie súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, účasť na všetkých fázach povoľovacích procesov, príprava transakčnej dokumentácie, integrálnou súčasťou je katastrálne konanie. 

Nevyhnutnou súčasťou právnej práce v tejto oblasti je nastavenie podmienok financovania, podpora pri získavaní kapitálu, vyjednávanie úverovej dokumentácie, právne vzťahy súvisiace s nadobudnutím cudzích zdrojov, zábezpeky, emisie dlhopisov. 

Pri rezidenčných projektoch nastavujeme vzťahy medzi partnermi, s bankou, súčasťou je vyjednanie zmluvy o dielo s hlavným zhotoviteľom, príprava zmluvnej dokumentácie s kupujúcimi jednotlivých bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, riešenie následných právnych vzťahov.  

Transakčná práca zahŕňa aj zvyšné právne oblasti. Zúčastniť sa na celom procese realizácie projektu až po finálny exit klienta je pre nás aj po ľudskej stránke veľkým zadosťučinením. 

Investície do nehnuteľností

 • due diligence nehnuteľností
 • komplexná podpora klientov pri nadobúdaní projektov 
 • príprava a vyhodnotenie zmluvnej dokumentácie (investori, developeri, kupujúci, predávajúci, nájomcovia, prenajímatelia, zmluva o dielo s architektami, zmluvy so subdodávateľmi a manažérmi projektu, zmluvy so správcami nehnuteľností, pod.)
 • private equity, poradenstvo pri spoločných projektoch a investičných partnerstvách
 • kúpa priemyselných nehnuteľností

Financovanie

 • financovanie, cofinancovanie a refinancovanie nehnuteľností a projektov 

Správa nehnuteľností

 • prenájmy administratívnych a priemyselných nehnuteľností, bytov a shoppingov 
 • správa majetku

Transakcie 

 • transakčná dokumentácia, vrátane právnej dokumentácie v oblasti financovania nehnuteľností
 • právny audit realitných transakcií, identifikácia a eliminácia rizík
 • štruktúra transakcií
 • vedenie rokovaní 
 • posttransakčné postupy
 • nastavenie štruktúr 

Zastupovanie

 • účasť na povoľovacích procesoch
 • zastupovanie pri nadobúdaní a predaji nehnuteľností
 • riešenie sporných otázok vznikajúcich pri výstavbe
 • zastupovanie v sporoch a arbitrážach 

Prečo act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates)

Medzi našich klientov patria poprední developeri, banky, realitné fondy, privátni investori do nehnuteľností a stavebné spoločnosti. Realizovali sme desiatky komplexných právnych riešení ku všetkým fázam projektov a výstavby – od prípravy územia a splnenia požiadaviek na stavebné povolenie až po prípravu a negociáciu nájomných zmlúv.

act legal Slovakia je Právnická firma roka 2022 pre Logistiku a dopravné stavby. Má taktiež status veľmi odporúčanej právnickej kancelárie pre developerské projekty a nehnuteľnosti. Toto hodnotenie každoročne realizuje nezávislá odborná komisia.

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava