Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

 • v oblasti reštrukturalizácie a konkurzu patríme medzi lídrov na trhu
 • act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) disponujeme pre túto právnu oblasť špičkovými expertmi 
 • úspešne sme v pozícii zástupcu veriteľa uzavreli insolvenčné prípady Voderady, Slovakia Steel Mills, First Montana Technology, Nexis Fibers a desiatky ďalších

act legal Slovakia patrí medzi špičkových a uznávaných poradcov v oblasti insolvenčného práva. Spolupracujeme s právnymi odbormi bánk a iných klientov, ako aj s odbormi realizujúcimi správu ohrozených aktív (work out). Naše riešenia sa stali v mnohých prípadoch pevnou súčasťou slovenskej právnej praxe.

Naši klienti môžu s nami rátať v najvýznamnejších insolvenčných konaniach z hľadiska celkovej výšky pohľadávok našich klientov, ako aj z hľadiska celkovej výšky všetkých záväzkov uplatňovaných v insolvenčných konaniach. Klientov zastupujeme výlučne ako veriteľov, čím nedochádza ku konfliktu záujmov. 

Reštrukturalizácia

 • poradenstvo pri reštrukturalizácii podnikov
 • komplexný focus 
 • zastupovanie klientov ako veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach 
 • uplatňovanie práv veriteľov 

Konkurzy

 • zastupovanie v súdnych sporoch vyplývajúcich z konkurzných konaní (vrátane incidenčných konaní)
 • zastupovanie klientov ako veriteľov v konkurzných a súvisiacich konaniach 
 • správa rizikových aktív 
 • poradenstvo pri povinnostiach klientov a štatutárnych orgánov (povinné , oznámenia a podobne)

Insolvencia

 • poradenstvo pri nadobúdaní podnikov, prípadne iných aktív v rámci insolvenčných konaní
 • poradenstvo vo fáze pred začatím insolvenčného konania
 • návrh a príprava insolvenčného plánu
 • zastupovanie klientov v incidenčných sporoch
 • poradenstvo pri reorganizácii dlžníkov
 • dohľad nad činnosťou insolvenčného správcu

Prečo act legal Slovakia

Našimi klientmi sú okrem iného popredné banky, leasingové spoločnosti, finančné inštitúcie, ktorých zastupujeme v desiatkach významných reštrukturalizácií a konkurzných konaní. 

act legal Slovakia má status veľmi odporúčanej právnickej kancelárie pre oblasť reštrukturalizácie a konkurzov. Toto hodnotenie každoročne realizuje nezávislá odborná komisia. 

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava