Webinár Crowdfunding v Európe: právne perspektívy a príležitosti

29. mája 2023
Predpokladaný čas čítania 4 minúty
29. mája 2023
Štvrtok 22.6. od 15:00 do 16:30 hod. CET. 

Crowdfunding sa stal obľúbeným spôsobom spolufinancovania pre začínajúce firmy na celom svete. Pre malé a stredné spoločnosti predstavuje jedinečnú príležitosť ako získať finančné prostriedky a zároveň zapojiť potenciálnych zákazníkov a investorov v úvodnej fáze podnikania.

V tejto súvislosti vás srdečne pozývame na odborný webinár zameraný na pripravované regulačné rámce a legislatívne špecifiká crowdfundingu v jednotlivých krajinách Európy. Právne možnosti a praktické skúsenosti predstavia naši právni experti z act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) spolu s kolegami z právnych kancelárií z piatich krajín EU. 

Ak hľadáte možnosti, ako podporiť svoj nový projekt alebo podnikanie prostredníctvom crowdfundingu, tento webinár je určený práve vám. 

Spoločne budeme diskutovať o témach:

  • Prehľad o aktuálnych reguláciách v EÚ – nové maximálne limity pre verejné ponuky v rámci crowdfundingu;
  • Regulácie v jednotlivých krajinách: Stručný prehľad pôsobnosti právnych predpisov jednotlivých štátov, dôsledky predĺženia prechodného obdobia pre platformy v jednotlivých krajinách, dôsledky pre MSP a prípadové štúdie a príležitosti v jednotlivých krajinách;
  • Crowdfunding ako alternatívna forma financovania pre podniky a vlastníkov projektov;
  • Prípadová štúdia medzinárodného projektu crowdfundingu.

Pridajte sa k nám vo štvrtok 22.6. od 15:00 do 16:30 hod. CET. 

Prezentujúci:

Michal Autrata – advokát, act legal Slovakia

Michalovou špecializáciou je sporová agenda a presadzovanie nárokov klientov v súdnych, arbitrážnych a administratívnych konaniach. Počas svojej právnickej praxe riešil prevažne spory týkajúce sa nekalosúťažného konania, neoprávnených zásahov práv k ochranným známkam a dizajnom, či krádeže know-how. Participoval na viacerých akvizíciách popredných mediálnych holdingov, a tiež transakciách týkajúcich sa exit dealov realitných projektov. Bol súčasťou tímu pracujúceho na akvizícii zahraničnej banky.

Expertné právne poradenstvo poskytuje klientom prevažne v oblasti obchodného práva, správneho práva a práva duševného vlastníctva. Podieľal sa na množstve M&A transakcií, kde pripravoval transakčnú dokumentáciu, vykonával due diligence, a posudzoval tiež súťažnoprávne aspekty transakcie.

Piotr Wojnar – Managing Partner, act BSWW legal & tax, Poľsko

Piotr sa špecializuje na obchodné právo so silným zameraním na pomoc v korporátnych otázkach pre verejné spoločnosti. Má tiež rozsiahle skúsenosti so súdnymi spormi v oblasti občianskeho práva, správneho práva a trestného práva. Poskytoval poradenstvo pri mnohých verejných a neverejných emisiách akcií, vrátane emisií akcií spoločností COMP S.A. a Bank BPS S.A. Piotr riadil transakcie fúzií a akvizícií pre kótované spoločnosti (vrátane spoločností Novitus S.A., ZUK S.A. a Elzab S.A.), podieľal sa na zakladaní maklérskych domov a investičných fondov (vrátane spoločností TMS S.A., Analizy Online Asset Management S.A., IFM S.A. a Opera TFI S.A.).

Dr. Roman Hager, LL.M. – Partner, act WMWP Rechtsanwälte GmbH, Rakúsko

Roman je právny poradca pre banky, poskytovateľov finančných služieb a fintech v oblasti bankového práva, regulačných záležitostí, reštrukturalizácie a osobitných situácií. 360-stupňové poradenstvo pre podniky a startupy.

Luca Vicarioli – Partner, Legal Us Avvocati, Taliansko

Luca sa špecializuje na obchodné právo a pomáha klientom a zahraničným investičným fondom v Taliansku pri fúziách a akvizíciách, vrátane cezhraničných transakcií. Klientom pomáha vo všetkých fázach transakcie – od počiatočných rokovaní až po uzavretie transakcie, poradenstvo poskytuje aj v otázkach protimonopolného práva, správy a riadenia spoločností, bankovníctva, podnikového/štruktúrovaného financovania a dodržiavania právnych predpisov.

Andrei Hâncu – Managing Associate, act Botezatu Estrade Partners, Rumunsko

Andrei sa venuje štruktúre transakcií medzi podnikmi a rizikovými investormi/angel investormi. Pomáha startupom pri všetkých právnych otázkach od založenia firmy až po získavanie kapitálu z fondov rizikového kapitálu a od investorov, pričom sa špecializuje na oblasť crowdfundingu vlastného kapitálu. Poskytuje tiež poradenstvo pri zakladaní fondov a investičných transakciách. Technologickým spoločnostiam pomáha v oblasti ochrany osobných údajov, fintech/krypto, dodržiavania predpisov a regulácií a otázkach duševného vlastníctva.

Łukasz Światek – Senior Associate at act BSWW legal & tax, Poľsko

Łukasz sa špecializuje na kapitálové trhy, akvizície významných podielov akcií, odchod z burzy a IPO/SPO. Poskytuje tiež právne poradenstvo spoločnostiam kótovaným na Varšavskej burze cenných papierov a New Connect v oblasti plnenia legislatívnych povinností, komunikácie s akcionármi a dozornými orgánmi, vedením valných zhromaždení a implementáciou motivačných programov. Špecializuje sa tiež na právo kapitálových trhov a právo finančných inštitúcií, a tiež na regulačné otázky.

Nenechajte si ujsť túto príležitosť a získajte aktuálne informácie o možnostiach crowdfundingu v Európe. 

Zaregistrujte sa ešte dnes a pripojte sa k nám Pridajte sa k nám vo štvrtok 22.6. od 15:00 do 16:30 hod. CET. 

Na webinár vás pozýva

Mohlo by vás zaujímať

act MPH advocates sa mení na act legal Slovakia

act legal je jednou z najrýchlejšie rastúcich advokátskych kancelárií v Európe a neustále posilňuje svoje pôsobenie na medzinárodnom trhu. Spoločným zámerom je poskytovať excelentné právne

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava