Aktuality

act MPH advocates sa mení na act legal Slovakia

act legal je jednou z najrýchlejšie rastúcich advokátskych kancelárií v Európe a neustále posilňuje svoje pôsobenie na medzinárodnom trhu. Spoločným zámerom je poskytovať excelentné právne služby na globálnej scéne. Dôležitým míľnikom v rozvoji act legal je vytvorenie jednotnej komunikácie všetkých členských kancelárií, a preto sme sa rozhodli vystupovať pod jednotnou značkou act legal. Advokátska kancelária act MPH advocates sa od 1. júla 2024 mení na act legal Slovakia. Názov kancelárie Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o. uvedený v obchodnom registri SR a v Slovenskej advokátskej komore zostáva nezmenený. Rovnako zostávajú bez zmeny aj fakturačné a identifikačné údaje.

Opäť na čele: act legal Slovakia je Právnickou firmou roka 2024

  act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) sa opätovne podarilo nadviazať na minuloročné úspechy v najprestížnejšom hodnotení advokátskych kancelárií na Slovensku – v Právnickej firme roka 2024. V 12. ročníku hodnotenia, v rámci ktorého týždenník Trend a mediálna skupina Epravo.cz vyberá na základe odborných kritérií najlepšie advokátske kancelárie v jednotlivých právnych kategóriách, sa nám podarilo opätovne zvíťaziť v kategórii Telekomunikácie, právo informačných technológií. V Telco & IT kategórii sme svoje prvenstvo obhájili už siedmy raz po sebe. Takýto unikátny úspech sa doposiaľ nepodaril žiadnej inej slovenskej advokátskej kancelárii. Máme aj jednu novinku. Prvýkrát sa nám podarilo vyhrať v kategórii Zdravotnícke právo. V tejto kategórii budujeme naše odborné know-how už niekoľko rokov a vážime si, že odborná porota ocenila naše napredovanie v tejto oblasti. Tradične sme sa umiestnili aj na priečkach VEĽMI ODPORÚČANÁ a ODPORÚČANÁ advokátska kancelária v mnohých ďalších kategóriách, čím sme potvrdili naše širokospektrálne zameranie a odhodlanie poskytovať klientom komplexné poradenstvo naprieč rôznymi právnymi odvetviami. Stupeň uznania VEĽMI ODPORÚČANÁ sme získali pre kategórie: Právo obchodných spoločností, Hospodárska súťaž, Reštrukturalizácia a insolvencia, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Fúzie a akvizície, Duševné vlastníctvo, Verejné obstarávanie, Sporová agenda, Daňové právo, Energetika a energetické projekty, Compliance, Logistika a dopravné stavby, Právo životného prostredia.  Stupeň uznania ODPORÚČANÁ sme získali pre kategórie: Bankovníctvo a financie a Pracovné právo. Tieto ocenenia sú nielen uznaním našej odbornosti a odhodlania, ale zároveň potvrdzujú, že naše zameranie na rôznorodú právnu agendu s úmyslom podporovať našich klientov v projektoch z rozmanitých oblastí má zmysel. Klientom úprimne ďakujeme za podporu a prejavenú dôveru. Veríme, že práve tieto ocenenia nám pomôžu a posmelia nás pri riešení ďalších náročných právnych výziev.  

Data Privacy Framework – nové pravidlá prenosu osobných údajov do USA

Spoločnosti, ktoré sa registrujú v tomto rámci budú považované za bezpečných príjemcov osobných údajov, ktorí zaručujú primeranú úroveň ochrany v zmysle ustanovení článku 45 Nariadenia GDPR[1]. Pri odovzdávaní osobných údajov takýmto spoločnostiam tak už nebude potrebné vykonávať posúdenie vplyvov prenosu (tzv. TIA), lokálne posúdenia (LLA), ani uzatvárať komplikované zmluvné doložky. Inými slovami, prenos údajov takýmto spoločnostiam bude prebiehať v rovnakom režime ako prenos medzi spoločnosťami z členských štátov EÚ. Ide už o tretí pokus úpravy prenosu osobných údajov do USA. Pôvodný právny rámec prenosu osobných údajov do USA, tzv. Privacy Shield, bol v roku 2020 zrušený. Súdny dvor EÚ (SDEÚ) mal dve hlavné výhrady. Prvým problémom bolo, že štátne orgány a spravodajské služby USA mali v zásade neobmedzený prístup k osobným údajom, a to okrem iného aj k údajom občanov EÚ. S tým súvisela aj druhá výhrada. Občania EÚ nemali možnosť dopracovať sa k informáciám o spracúvaní svojich osobných údajov v USA, rovnako neexistoval spôsob, ako by sa prípadne mohli domôcť svojich práv. DFP tieto nedostatky odstraňuje. USA prostredníctvom Executive Order 14086, „Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities„, ktorý prezident Biden vydal ešte 7. októbra 2022. Občania EÚ budú mať k svojim osobným údajom spracúvaným v USA prístup prostredníctvom špecializovaného úradníka pre občianske slobody a ochranu súkromia (Civil Liberties and Privacy Officer ‑ CLPO) úradu pre spravodajstvo a výskum (Bureao of Intelligence and Research). CLPO je zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania základných práv na ochranu osobných údajov, a to aj zo strany štátnych orgánov a spravodajských služieb. Rozhodnutia CLPO potom môžu byť preskúmané novým špecializovaným súdom, ktorým je Data Protection Review Court. Občania EÚ sa tak budú môcť v USA domáhať svojich práv vo vzťahu k ich osobným údajom. Aj keď ide o významný krok smerom k obnoveniu právnej istoty pri prenose osobných údajov medzi EÚ a USA, už teraz je isté, že rozhodnutie bude rovnako ako predchádzajúce rozhodnutia o primeranosti ochrany poskytovanej spochybnené a jeho platnosť bude opätovne posudzovať Súdny dvor EÚ. Organizácia #noyb Maxa Schremsa už rozhodnutie stihla kritizovať, pretože podľa nej DPF nespĺňa požiadavky Nariadenia GDPR. Môžeme teda čakať, že v dohľadnej dobe aj aktuálne rozhodnutie o primeranosti ochrany bude posudzovať SDEÚ. V neposlednej rade je treba zdôrazniť, že DPF prináša zmenu aj pre vaše Privacy Policy. Ak vaša spoločnosť odovzdáva údaje spracovateľovi z USA, ktorý bude registrovaný v DPF, je v informačnej dokumentácii potrebné uviesť, že prenos osobných údajov je založený na rozhodnutí Komisie o primeranosti a že spracovateľ je registrovaný v DPF. Zoznam spoločností registrovaných v DPF nájdete od 17. júla 2023 tu: https://lnkd.in/eCUrwrvc S posúdením a prípadnou zmenou informačnej dokumentácie vám radi pomôžeme, neváhajte sa nám preto ozvať. [1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Medzinárodná právnická kancelária act legal rozširuje svoj globálny dosah: Privítajte Aston Avocats vo Francúzsku a KDBM Law v Bulharsku

Od 1. júla 2023 sa k medzinárodnej právnickej kancelárie act legal pripojí spoločnosť Aston Avocats vo Francúzsku a KDBM Law v Bulharsku, čím sa posilní prítomnosť a expertíza act legal v Európe. Kancelárie prijmú identitu značky act legal a budú pôsobiť ako act Aston Avocats a act KDBM Law. S odhodlaním poskytovať výnimočné medzinárodné právne služby rozširuje medzinárodná právnická kancelária act legal svoju pôsobnosť na 11 krajín, medzi ktoré v súčasnosti patrí Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. Spojením s Aston Avocats a KDBM Law si medzinárodná právnická kancelária act legal upevňuje pozíciu spoločnosti, ktorá poskytuje spoľahlivú a vysoko-kvalitnú právnu podporu v celej Európe a po celom svete. Olivier Sanviti, zakladajúci člen advokátskej kancelárie Aston Avocats, vyjadril svoje nadšenie zo spolupráce a uviedol: „Stať sa súčasťou právnickej kancelárie Act Legal je pre Aston Avocats výnimočným míľnikom. Máme spoločnú podnikateľskú víziu a toto spojenie zlepší našu schopnosť poskytovať klientom bezkonkurenčné právne služby.“ Dimitar Kaldamukov, riadiaci partner KDBM Law, zdôraznil strategické výhody spolupráce s act legal so slovami: „Spojenie s act legal predstavuje pre KDBM Law výnimočnú príležitosť rozšíriť náš dosah a ponúknuť našim klientom lepšie právne riešenia. Je nám cťou stať sa súčasťou act legal a poskytovať našim klientom výnimočné služby s podporou impozantného medzinárodného zázemia.“ Medzinárodná právnická kancelária act legal si za posledných niekoľko rokov vybudovala silné meno vďaka svojmu významnému rastu, efektívnym štruktúram a komplexnej právnej podpore v celej Európe a po celom svete. Vďaka medzinárodným odborným skúsenostiam, silnému zapojeniu partnerov a dôkladnej znalosti miestnych trhov ponúka klientom bezkonkurenčnú hodnotu. Stelesňuje svoje základné hodnoty, ktorými sú dokonalosť, spravodlivosť, efektívnosť a individuálny prístup, čím sa stáva najlepšou voľbou v oblasti medzinárodného právneho zastupovania. Sven Tischendorf, riadiaci partner spoločnosti act legal Germany a člen riadiaceho výboru medzinárodnej právnickej kancelárie act legal, privítal nové kancelárie so slovami: „Srdečne vítame spoločnosti act Aston Avocats a act KDBM Law ako cenné prírastky do rodiny act legal. Ich odborné znalosti a nadštandardné služby pre klientov sa dokonale zhodujú s našimi existujúcimi kanceláriami a ďalej posilňujú našu pozíciu dôveryhodných poradcov, najmä pre nadnárodné spoločnosti a investorov.“ Spoločnosť Aston Avocats založená v roku 2012 združuje tím agilných a inovatívnych právnikov pod vedením Oliviera Sanvitiho, riadiaceho partnera kancelárie a kvalifikovaného právnika v Paríži a Madride. Ich rôznorodé skúsenosti z renomovaných medzinárodných a miestnych advokátskych kancelárií umožňujú spoločnosti Aston Avocats mimoriadne precízne riešiť zložité transakcie a spory v rôznych odvetviach. Advokátska kancelária KDBM Law, ktorú vedie Dimitar Kaldamukov, dosahuje vynikajúce výsledky v poskytovaní špičkových právnych služieb v Bulharsku. Tím kancelárie tvoria skúsení právnici s bohatými odbornými znalosťami v mnohých oblastiach. Ich úspechy a dôraz na spokojnosť klientov stavajú KDBM Law do pozície dôveryhodného poradcu pre podniky, ktoré pôsobia v zložitom bulharskom právnom prostredí. V budúcnosti act legal plánuje naďalej strategicky rásť a expandovať na nové trhy kontinentálnej Európy. Vďaka neustálemu rozširovaniu svojej pôsobnosti dokáže poskytovať klientom rozsiahlu sieť dôveryhodných právnych poradcov, ktorí majú bohaté miestne znalosti a globálny prehľad. Pre viac informácií o spoločnosti act legal a jej rozširujúcej sa sieti navštívte

Webinár Crowdfunding v Európe: právne perspektívy a príležitosti

Crowdfunding sa stal obľúbeným spôsobom spolufinancovania pre začínajúce firmy na celom svete. Pre malé a stredné spoločnosti predstavuje jedinečnú príležitosť ako získať finančné prostriedky a zároveň zapojiť potenciálnych zákazníkov a investorov v úvodnej fáze podnikania. V tejto súvislosti vás srdečne pozývame na odborný webinár zameraný na pripravované regulačné rámce a legislatívne špecifiká crowdfundingu v jednotlivých krajinách Európy. Právne možnosti a praktické skúsenosti predstavia naši právni experti z act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) spolu s kolegami z právnych kancelárií z piatich krajín EU.  Ak hľadáte možnosti, ako podporiť svoj nový projekt alebo podnikanie prostredníctvom crowdfundingu, tento webinár je určený práve vám.  Spoločne budeme diskutovať o témach: Pridajte sa k nám vo štvrtok 22.6. od 15:00 do 16:30 hod. CET.  Prezentujúci: Michal Autrata – advokát, act legal Slovakia Michalovou špecializáciou je sporová agenda a presadzovanie nárokov klientov v súdnych, arbitrážnych a administratívnych konaniach. Počas svojej právnickej praxe riešil prevažne spory týkajúce sa nekalosúťažného konania, neoprávnených zásahov práv k ochranným známkam a dizajnom, či krádeže know-how. Participoval na viacerých akvizíciách popredných mediálnych holdingov, a tiež transakciách týkajúcich sa exit dealov realitných projektov. Bol súčasťou tímu pracujúceho na akvizícii zahraničnej banky. Expertné právne poradenstvo poskytuje klientom prevažne v oblasti obchodného práva, správneho práva a práva duševného vlastníctva. Podieľal sa na množstve M&A transakcií, kde pripravoval transakčnú dokumentáciu, vykonával due diligence, a posudzoval tiež súťažnoprávne aspekty transakcie. Piotr Wojnar – Managing Partner, act BSWW legal & tax, Poľsko Piotr sa špecializuje na obchodné právo so silným zameraním na pomoc v korporátnych otázkach pre verejné spoločnosti. Má tiež rozsiahle skúsenosti so súdnymi spormi v oblasti občianskeho práva, správneho práva a trestného práva. Poskytoval poradenstvo pri mnohých verejných a neverejných emisiách akcií, vrátane emisií akcií spoločností COMP S.A. a Bank BPS S.A. Piotr riadil transakcie fúzií a akvizícií pre kótované spoločnosti (vrátane spoločností Novitus S.A., ZUK S.A. a Elzab S.A.), podieľal sa na zakladaní maklérskych domov a investičných fondov (vrátane spoločností TMS S.A., Analizy Online Asset Management S.A., IFM S.A. a Opera TFI S.A.). Dr. Roman Hager, LL.M. – Partner, act WMWP Rechtsanwälte GmbH, Rakúsko Roman je právny poradca pre banky, poskytovateľov finančných služieb a fintech v oblasti bankového práva, regulačných záležitostí, reštrukturalizácie a osobitných situácií. 360-stupňové poradenstvo pre podniky a startupy. Luca Vicarioli – Partner, Legal Us Avvocati, Taliansko Luca sa špecializuje na obchodné právo a pomáha klientom a zahraničným investičným fondom v Taliansku pri fúziách a akvizíciách, vrátane cezhraničných transakcií. Klientom pomáha vo všetkých fázach transakcie – od počiatočných rokovaní až po uzavretie transakcie, poradenstvo poskytuje aj v otázkach protimonopolného práva, správy a riadenia spoločností, bankovníctva, podnikového/štruktúrovaného financovania a dodržiavania právnych predpisov. Andrei Hâncu – Managing Associate, act Botezatu Estrade Partners, Rumunsko Andrei sa venuje štruktúre transakcií medzi podnikmi a rizikovými investormi/angel investormi. Pomáha startupom pri všetkých právnych otázkach od založenia firmy až po získavanie kapitálu z fondov rizikového kapitálu a od investorov, pričom sa špecializuje na oblasť crowdfundingu vlastného kapitálu. Poskytuje tiež poradenstvo pri zakladaní fondov a investičných transakciách. Technologickým spoločnostiam pomáha v oblasti ochrany osobných údajov, fintech/krypto, dodržiavania predpisov a regulácií a otázkach duševného vlastníctva. Łukasz Światek – Senior Associate at act

Prestížne ocenenie v medzinárodnom rebríčku The Legal 500 pre act legal Slovakia

Prestížne ocenenie a status The Legal 500 EMEA Leading Firm sme získali hneď v troch kategóriách – Obchodné právo, korporátna agenda, M&A, Sporová agenda a Nehnuteľnosti a stavebné právo.  Legal 500 je nezávislá globálna platforma, ktorá každoročne hodnotí kvalitu právnických  kancelárií vo viac ako 150 jurisdikciách a prináša aktuálny pohľad na svetový právny trh. Vysoké hodnotenie v rebríčku Legal 500 je uznaním našej odbornosti, kompetencií a potvrdením, že vynikajúcimi právnymi službami patríme medzi najlepších v tejto oblasti. Získané ocenenia sú pre nás zadosťučinením, a tiež záväzkom pracovať aj naďalej s maximálnym nasadením a vytvárať našim klientom špičkové právne zázemie. 

Patríme k TOP 10 najväčším právnickým kanceláriám na Slovensku

Expertízu a odborné kompetencie sme potvrdili aj v ďalších 10 kategóriách. Patríme k TOP 10 najlepším advokátskym kanceláriám so špecializáciou v oblastiach: act legal Slovakia zároveň patrí aj medzi TOP 5 najúspešnejších lokálnych právnických spoločností na Slovensku. Toto umiestnenie je výsledkom našej dlhodobej intenzívnej práce, 100% nasadeniu celého tímu a úspechom na trhu. Rebríčky najlepších právnických kancelárií tvorí každoročne redakcia The Slovak Spectator a denník SME v spolupráci s Finstat. Výsledky sú publikované v Investment Advisory Guide. Tento úspech a dôvera klientov nás zaväzuje poskytovať aj naďalej tie najlepšie služby.

Bude návrh novej stavebnej legislatívy reagovať na súčasné pomery? 

Územné plánovanie a stavebné konanie má v súčasnom stave viacero nedostatkov. Môže za to niekoľko faktorov, medzi ktoré patrí najmä absencia digitalizácie a zdieľania dát, nepredvídateľnosť a neprehľadnosť procesov, a ich veľmi náročná kontrola. Z uvedených dôvodov bolo prijatie novej stavebnej legislatívy viac ako nevyhnutné. Súčasná právna úprava neumožňuje náležitý rozvoj infraštruktúry a veľmi často sme svedkami aj rozsiahlych zásahov v oblasti životného prostredia. Aké sú najčastejšie dôvody na zmenu stavebného zákona? Z praktického hľadiska možno argumentovať najmä tým, že naše stavebné konania nie sú jednotné. V praxi to vyzerá tak, že územné plánovanie a stavebné konanie je rozdelené do veľkého počtu malých, čiastkových procesov, čo sa v konečnom dôsledku veľmi nepriaznivo odzrkadľuje v dlhotrvajúcich stavebných procesoch. Ďalším veľmi dôležitým dôvodom je to, že prevažná väčšina miest a obcí má v súčasnosti zastarané a neaktuálne územné plány, čo vedie k spomínanej neúmernej dĺžke povoľovacích procesov. S tým následne nepriamo súvisí aj fakt, že štátne a samosprávne územné plánovanie nie je navzájom prepojené. V neposlednom rade je dôvodom na zmenu v oblasti stavebnej legislatívy aj nadmerná administratívna záťaž subjektov, ktorá spočíva v nejednotnej a nedostatočnej informatizácii a elektronizácii. Treba pripomenúť, že aj nedostatočná komunikácia medzi účastníkmi konania a zúčastnenými osobami v procese výstavby znemožňuje plynulý priebeh stavebného konania. Aké sú hlavné prínosy novej stavebnej legislatívy? Z dôvodovej správy vládneho návrhu zákona o výstavbe vyplýva najmä potreba zefektívnenia a profesionalizácie štátnej správy v oblasti výstavby. Cieľom novej právnej úpravy je znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, a to predovšetkým prostredníctvom elektronizácie jednotlivých procesov a digitalizácie dát súvisiacich s územným plánovaním a výstavbou. Uvedeným by sa vyriešil najzásadnejší problém platnej právnej úpravy, ktorým je v súčasnosti časová náročnosť stavebného konania. Nová stavebná legislatíva si kladie za cieľ zefektívniť a zjednodušiť stavebné povoľovanie. Po formálnej stránke je nový zákon koncepčne usporiadaný tak, aby poskytoval čo najväčšiu prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Zákon o výstavbe v sebe zahŕňa komplexnú právnu úpravu štátneho stavebného dohľadu. Tým sa má zabezpečiť nielen efektívnejší proces výstavby, ale aj posilnenie práva a vymožiteľnosti, ktorá je v súčasnosti veľmi veľkým a častým problémom v stavebných konaniach. Zmení sa rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb? Áno, súčasná legislatíva udeľuje rozhodovaciu právomoc mestám a obciam. Ide o veľmi významnú koncepčnú zmenu, ktorá bude mať veľký dopad na rozhodovaciu právomoc pri povoľovaní stavieb. Po novom sa bude povoľovanie stavieb riadiť centrálne, a tento proces bude v pôsobnosti novozriadeného ostatného ústredného orgánu štátnej správy, ktorým bude Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. V rámci jeho pôsobnosti bude najmä vypracovávať koncepcie a smery rozvoja vo výstavbe, bude rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiu stavebného úradu, ale zverí sa mu aj vedenie registra stavieb v informačnom systéme a riadenie výkonu štátnej správy vo výstavbe . Dôjde teda k preneseniu právomoci z doterajších stavebných úradov (ktorými sú mestá a obce) na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Takýmito stavebnými úradmi budú regionálne stavebné úrady, v ktorých územnom obvode sa majú vykonávať stavebné práce. Regionálnych pracovísk bude na našom území osem. Do ich pôsobnosti

act legal Slovakia je Právnickou firmou roka 2022

Advokátska kancelária act legal Slovakia sa stala VÍŤAZOM v prestížnej súťaži Právnická firma roka v kategórii Telekomunikácie, právo informačných technológií a aj v kategórii Logistika a dopravné stavby. act legal Slovakia získal ocenenie VEĽMI ODPORÚČANÁ právnická kancelária celkom v 14 kategóriách: Právo obchodných spoločností, Hospodárska súťaž, Reštrukturalizácia a insolvencia, Developerské projekty a nehnuteľnosti, Fúzie a akvizície, Duševné vlastníctvo, Pracovné právo, Verejné obstarávanie, Sporová agenda, Daňové právo, Energetika a energetické projekty, Zdravotnícke právo, Právo životného prostredia a Compliance. act legal Slovakia získal tiež ocenenie ODPORÚČANÁ právnická kancelária v kategórii Bankovníctvo a financie. „Ďakujem a veľmi si cením dôveru našich klientov. Rovnako by som rád poďakoval kolegyniam i kolegom za úsilie a špičkovú prácu v tíme act legal Slovakia. Ocenenie je dôkazom našej snahy ponúkať najlepšie znalosti, skúsenosti i komunikáciu s klientom. Tak ako tieto ocenenia si vážime každý jeden mandát a každý projekt, na ktorom sa môžeme podieľať našou expertízou.“ JUDr. Milan Malata, partner act legal Slovakia Ďakujeme klientom za dôveru a príležitosť spolupracovať na zaujímavých projektoch. Úspech a dôvera nás zaväzuje poskytovať aj naďalej všetkým klientom silné právne zázemie a prémiové služby. Prestížnu súťaž Právnická firma roka pre najlepšie advokátske kancelárie na Slovensku vyhlasuje a organizuje týždenník TREND v spolupráci s vydavateľstvom EPRAVO.SK.

act legal Slovakia poskytol právne poradenstvo pre unikátnu akvizíciu

Tím act legal Slovakia komplexne zastrešil celý proces due diligence. Náš tím sa zúčastnil na negociačnom procese a riadil komunikáciu so všetkými stranami. Súčasťou projektu bolo aj vypracovanie transakčnej a zmluvnej dokumentácie. Špecifické regulácie Akvizičný projekt držiteľa licencie na poskytovanie platobných služieb predstavuje unikátne know-how z pohľadu regulácií. Okrem komplexného procesu M&A zastrešoval náš tím aj komplexné právne poradenstvo a služby súvisiace so špecifickými reguláciami finančných trhov, štruktúrovaním transakcií a daňovým poradenstvom. Traja investiční partneri act legal Slovakia sa podieľal na príprave troch samostatných zmlúv o kúpe majoritného podielu reprezentujúcich záujmy a podmienky troch strán. Súčasťou investičnej transakcie bol zároveň aj presun časti aktivít spoločnosti Tapeon pôsobiacej v oblasti sprostredkovania platieb cez platobné terminály pod spoločnosť Pay Solutions. „act legal Slovakia poskytol právne poradenstvo a svoje ďalšie služby pre významných inovátorov a investorov v oblasti platobných riešení v strednej Európe. Výsledok tejto strategickej akvizície potvrdil našu expertízu a schopnosť uzatvárať náročné transakcie v technologickom odvetví i v medzinárodnom priestore,“ povedala Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová, partner act legal Slovakia, ktorá viedla expertný právny tím. Spoločnou víziou tejto akvizície je expanzia technológie a produktov do regiónu CEE. Platobnú bránu Besteron od spoločnosti Pay Solutions využíva približne 1500 on-line obchodníkov. Predpokladá sa, že v roku 2022 PaySolution sprocesuje platby v objeme vyše 400 miliónov eur. Akvizícia spoločnosťou Solitea prinesie na trh viacero inovácií pre moderné platobné brány – napríklad vyplácanie v 32 krajinách EÚ v 12 menách. „Som rád, že sme sa pri tejto strategickej transakcii rozhodli pre spoluprácu s act legal Slovakia,“ uviedol Martin Skaba, zo spoločnosti Sandberg Capital, ktorá je väčšinovým vlastníkom firmy Solitea. „V službách, ktoré pre nás poskytujú, patria medzi najlepších na trhu – a to nielen rozsahom znalostí a skúseností, ale aj kombináciou expertíz z iných oblastí. Na spolupráci s act legal Slovakia si ceníme najmä schopnosť ich tímu vidieť problematiku v širších súvislostiach, vysokú profesionalitu a biznis pohľad na naše podnikateľské aktivity,“ doplnil Martin Skaba. act legal Slovakia tím, ktorý poskytoval právne poradenstvo pri tejto akvizícii, viedla Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová, partner act legal Slovakia. Na projekte sa spolupodieľali Mgr. Jana Alušíková, Mgr. Jana Vasiľová, Mgr. Patrik Budke a Mgr. Andrea Mochorovská. O spoločnosti act legal Slovakia act legal Slovakia je renomovaná advokátska kancelária s viac ako 15-ročnými skúsenosťami na trhu. Skúsený expertný tím vytvára klientom silné právne zázemie pre dlhodobé investície s medzinárodným dosahom, aj každodenné rozhodnutia. act legal Slovakia je súčasťou aliancie act legal, v ktorej pôsobí vyše 400 právnikov, finančných, daňových a biznis poradcov pôsobiacich v 11 právnych kanceláriách v 9 krajinách Európy. act legal Slovakia je viacnásobným víťazom v súťaži Právnická firma roka a opakovane získala ocenenie Právnická firma roka v kategóriách Telekomunikácie, právo informačných technológií a Sporová agenda. O spoločnosti SOLITEA Solitea, a.s., patrí medzi veľkých európskych dodávateľov ICT riešení pre komerčné subjekty aj štátnu správu. Spoločnosť zamestnáva v siedmich krajinách vyše 1 400 zamestnancov a celosvetovo obsluhuje viac než 260 000 zákazníkov v 35 krajinách. O spoločnosti SANDBERG CAPITAL Sandberg Capital je slovenská správcovská spoločnosť, ktorá sa zameriava na investovanie do menších a stredne veľkých spoločností na

Dočasná ochrana pre osoby utekajúce z Ukrajiny v dôsledku vojny – praktický sprievodca pre zamestnávanie cudzincov, ktorým bolo poskytnuté dočasné utočisko v Slovenskej republike a poskytovanie ubytovania pre ľudí na úteku

Čo je to dočasná ochrana a čoho sa týka? Dočasná ochrana je núdzový mechanizmus, ktorý možno použiť v prípadoch hromadného prílevu osôb, a ktorého zámerom je poskytnúť okamžitú a kolektívnu ochranu (t. j. bez potreby preskúmania individuálnych žiadostí) vysídleným osobám, ktoré sa nemôžu vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Vykonávacie rozhodnutie o dočasnej ochrane prijala Rada EÚ dňa 04.03.2022 z dôvodu hromadného prílevu osôb utekajúcich z Ukrajiny v dôsledku vojny. Čo je zámerom dočasnej ochrany? Cieľom tohto rozhodnutia je zmierniť tlak na azylové systémy jednotlivých členských krajín a umožniť týmto osobám požívať harmonizované práva v celej Európskej únii. Ide o práva z oblasti pobytu, prístupu na trh práce a k bývaniu, zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu maloletých. Ako dlho je táto dočasná ochrana platná? Dočasná ochrana je momentálne aktivovaná na obdobie jedného roka, pričom toto obdobie sa môže automaticky predlžovať o šesťmesačné obdobia (na základe návrhu Komisie), a to najviac o jeden rok. V prípade situácie, že bude možný bezpečný a trvalý návrat osôb späť na Ukrajinu, poskytovanie dočasnej ochrany môže byť ukončené. Na koho sa vzťahuje rozhodnutie o dočasnej ochrane? Rozhodnutie o dočasnej ochrane sa vzťahuje na štátnych príslušníkov Ukrajiny, ako aj na štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí požívajú medzinárodnú ochranu na Ukrajine, a na ich rodinných príslušníkov, ak sa zdržiavali na Ukrajine 24. februára 2022 alebo pred týmto dátumom. Toto rozhodnutie sa aplikuje aj na osoby, ktoré sa ocitli na území Európskej únie tesne pred 24. februárom 2022 (napr. pracovne alebo z dôvodu rekreácie). V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín pobývajúcich na Ukrajine 24. februára alebo pred týmto dátumom s povolením na trvalý pobyt, ktorí sa nemôžu bezpečne vrátiť do svojich krajín, uplatňujú členské štáty buď dočasnú ochranu alebo primeranú ochranu podľa svojho vnútroštátneho práva.  Právny status cudzinca s dočasným útočiskom Právna úprava je v zákone č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, nariadení vlády Slovenskej republiky č. 59/2022 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, zákone č. 480/2002 Z. z. o azyle. Štátni príslušníci Ukrajiny majú možnosť zdržiavať sa na území Slovenskej republiky 90 dní. V prípade, ak by chceli zotrvať na našom území dlhšie, je potrebné požiadať o niektorú z foriem pobytu, alebo požiadať o dočasné útočisko, prípadne o azyl. Ako požiadať o dočasné útočisko? Krok za krokom. Konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa začína predložením vyhlásenia cudzinca na policajnom útvare o tom, že žiada poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky. Toto vyhlásenie je potrebné uskutočniť pri vstupe na územie Slovenskej republiky v mieste hraničného prechodu alebo po vstupe na územie Slovenskej republiky na policajnom útvare – oddelení cudzineckej polície príslušnom podľa miesta, kde sa zdržiava. Vyhlásenie cudzinca je Prílohou č. 1 zákona o azyle. Policajný útvar je povinný žiadosť o poskytnutie dočasného útočiska bezodkladne zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Žiadateľ je tiež povinný vyplniť Dotazník, ktorý je Prílohou č. 3 zákona o azyle a absolvovať pohovor s povereným

Pre klienta je advokát dobrým partnerom vtedy, ak rozumie jeho biznisu

Mali ste už detstve tendenciu riešiť „spory“ medzi vašimi kamarátmi? Áno, už ako malá som mala tendenciu vstupovať do sporov a urovnávať ich. Častokrát som vstupovala i do sporov, ktoré sa ma netýkali. (Smiech) Musím priznať, že sa tiež stávalo, že som práve ja bola iniciátorom toho sporu. Spory, ktoré som iniciovala, som mala snahu aj vyhrať. Mám v povahe preberať zodpovednosť za iných, preto je prirodzené, že dnes pôsobím práve k advokácii. Pochádzate z právnickej rodiny?  Nie, nepochádzam z právnickej rodiny. Nikto z môjho najbližšieho okolia nie je advokát a ani právnik. Moja mama je učiteľka, miluje prácu s deťmi a otec pôsobil celý život v manažmente v energetickej spoločnosti. Ako malá som milovala seriály z právnického prostredia a veľmi ma fascinovalo súperenie strán v súdnej sieni. Myšlienka stať sa advokátom a zastupovať klientov ma nadchla. Viem sa pre veci rýchlo zapáliť a ak ma niečo naozaj baví, viem tomu venovať veľmi veľa času. Vyštudovali ste zaujímavú kombináciu odborov manažment a právo, časť štúdia ste strávili na Malte. Prečo ste si zvolili práve kombináciu práva a manažmentu? Keď som končila právnickú fakultu, bolo veľmi ťažké nájsť si prácu ako koncipient. Platové podmienky pre koncipientov neboli motivujúce. V tom čase školy chrlili veľa študentov práva a advokátske kancelárie si mohli vyberať. Uvedomovala som si, že je potrebné sa od ostatných niečím odlíšiť a mať v porovnaní s rovesníkmi v niečom navrch. Rozhodla som sa pre manažment, marketing a právo. Táto kombinácia mi umožňuje rozumieť nielen právnym, ale aj ekonomickým témam, čo mi v praxi veľakrát pomohlo. Zahraničné štúdium je jedna z vecí, ktorú určite mladým ľuďom odporúčam. Je to veľmi cenná skúsenosť. Mala som možnosť spoznať novú krajinu, iný školský systém, zlepšiť sa v jazyku, či stretnúť množstvo zaujímavých ľudí.  Vzdelanie v manažmente, marketingu a práve mi umožňuje rozumieť nielen právnym, ale aj ekonomickým témam, čo mi v praxi veľakrát pomohlo. Právne poradenstvo poskytujete klientom vo veciach týkajúcich sa obchodných záležitostí, cezhraničných fúzií a akvizícií. Čo Vás na tejto oblasti baví? M&A transakciám sa venujem už niekoľko rokov, je to nesmierne zaujímavá oblasť. Často sa jedná o časovo náročné, nárazové projekty. Každá transakcia so sebou prináša niečo nové. Predstavte si, že jeden deň kupujete ambulanciu, na druhý deň predávate priemyselný park, inokedy zasa kupujete zabehnutý IT podnik s miliónovými tržbami a stovkami zamestnancov. Páči sa mi, že práve transakcie so sebou prinášajú potrebu znalostí z viacerých oblastí a otvárajú možnosť nahliadnuť firmám do každodennej operatívy. Transakcie sú oblasťou, ktoré mi umožňujú sa realizovať – od naplánovania celej transakcie z hľadiska časovania a krokov, prípravy zmluvnej dokumentácie, vyjednávanie podmienok, až po samotný closing transakcie.  V rámci právnej praxe sa venujete viacerým témam – právnemu poradenstvu v oblasti informačných technológií, financií, hospodárskej súťaži, verejnému obstarávaniu a korporátnej agende. Špecializujete sa na oblasti ochrany osobných údajov, skúsenosti máte z real estate projektov. Prečo práve tento mix?  V act legal Slovakia máme veľa zaujímavých klientov z rôznych podnikateľských odvetví, čo prirodzene vytvára aj priestor na realizáciu sa v rozmanitých oblastiach práva. Na druhej strane to vytvára aj tlak na expertízu členov nášho tímu.  Majú tieto oblasti pre vás niečo spoločné? Je dôležité, aby som bola pre klientov spoľahlivým a dôveryhodným partnerom. Som presvedčená, že advokát môže byť dobrým partnerom klientovi práve vtedy, keď rozumie klientovmu biznisu.

Cookies a nový Zákon o elektronických komunikáciách

Cookies sú malé súbory písmen a čísiel, ktoré sú ukladané do vášho internetového prehliadača, na pevný disk vášho počítača alebo na mobilné zariadenie. Zorientujte sa v novom zákone o elektronických komunikáciách.

Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová prijala pozíciu partnera advokátskej kancelárie act legal Slovakia

Katarína je od roku 2016 významnou súčasťou advokátskej kancelárie act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates). Katarína vo svojej súčasnej praxi komplexne pokrýva náročné projekty a adresuje riziká, ktoré mnohokrát unikajú pozornosti. Poskytuje právne služby domácim, aj zahraničným korporátnym klientom z viacerých priemyselných segmentov. V rámci aliancie act legal je členkou viacerých expertných tímov a zúčastňuje sa na projektoch s medzinárodným presahom. M&A transakciám sa pracovne venujem už niekoľko rokov. Rôznorodosť, ktorú predstavuje raz kúpa ambulancie, inokedy predaj priemyselného parku, či akvizícia zabehnutej IT spoločnosti s miliónovými tržbami a stovkami zamestnancov, ma v mojej práci inšpiruje. M&A transakcie so sebou prinášajú potrebu znalostí z viacerých prierezových oblastí a otvárajú možnosť porozumieť firmám v ich každodennej operatíve. Prezradila o sebe Katarína Kasalová, partner act legal Slovakia. Katarína je advokátkou s unikátnou kombináciou znalostí. Do nášho tímu vnáša jedinečné skúsenosti, ale aj schopnosť inovatívne komunikovať s koncipientmi a motivovať ich. Venuje sa transakciám, téme ochrany osobných údajov, projektom súvisiacim s nehnuteľnosťami alebo životným prostredím a operáciám vo firmách zameraných na informačné technológie. S Katarínou úspešne spolupracujeme aj na viacerých medzinárodných projektoch – v aliancii act legal, ktorá  zastrešuje vyše 400 právnikov z 9 krajín, patrí k našim uznávaným právnym expertom. Približuje JUDr. Milan Malata, zakladajúci partner act legal Slovakia. Aktuálni partneri act legal Slovakia sú JUDr. Milan Malata, JUDr. Róbert Pružinský, JUDr. Vincent Hegedűš, Mgr. Jana Alušíková, Mgr. Zuzana Jahodníková, LL.M. Pre klienta je advokát dobrým partnerom vtedy, ak rozumie jeho biznisu

act legal Slovakia advocates medzi najlepšími

Milan Malata, partner act legal Slovakia, si prevzal tento rok dve ocenenia za víťazstvá v kategóriách Sporová agenda a Telekomunikácie, právo informačných technológií.  Tieto ocenenia si úprimne vážime, rovnako ako aj dôveru a spoluprácu našich klientov. Poďakovanie patrí aj celému tímu act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates), ktorý vďaka svojmu nasadeniu a expertíze pretavuje spoluprácu s klientmi do úspešných projektov. JUDr. Milan Malata Naša advokátska kancelária si ďalej odniesla status “Veľmi odporúčaná” v oblastiach reštrukturalizácia a insolvencia, právo obchodných spoločností, hospodárska súťaž, verejné obstarávanie, duševné vlastníctvo, energetika a energerické projekty, fúzie a akvizície a pracovné právo. act legal Slovakia je komisiou “Odporúčaná” v sektore bankovníctva a financií, developerských projektov a nehnuteľností a oblasti daňového práva. 

act MPH advocates sa mení na act legal Slovakia

act legal je jednou z najrýchlejšie rastúcich advokátskych kancelárií v Európe a neustále posilňuje svoje pôsobenie na medzinárodnom trhu. Spoločným zámerom je poskytovať excelentné právne

act legal Slovakia je Právnickou firmou roka 2022

Advokátska kancelária act legal Slovakia sa stala VÍŤAZOM v prestížnej súťaži Právnická firma roka v kategórii Telekomunikácie, právo informačných technológií a aj v kategórii Logistika

Cookies a nový Zákon o elektronických komunikáciách

Cookies sú malé súbory písmen a čísiel, ktoré sú ukladané do vášho internetového prehliadača, na pevný disk vášho počítača alebo na mobilné zariadenie. Zorientujte sa v novom zákone o elektronických komunikáciách.

act legal Slovakia advocates medzi najlepšími

Milan Malata, partner act legal Slovakia, si prevzal tento rok dve ocenenia za víťazstvá v kategóriách Sporová agenda a Telekomunikácie, právo informačných technológií.  Tieto ocenenia

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava