Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Katarína je skúsenou advokátkou a čerstvou partnerkou spoločnosti act legal Slovakia. Pravidelne obhajuje meno významných klientov v súdnych, ako aj správnych konaniach. Podieľala sa na viacerých projektoch zameraných na akvizíciu významných spoločností v oblasti informačných technológií, zdravotníctva, médií, poľnohospodárstva, či platobných služieb.

Poskytovala právne poradenstvo pri cezhraničnom odpredaji priemyselného parku a nadobudnutí majetkovej účasti vo výrobnom podniku. Klientom radí v otázkach týkajúcich sa financovania, ochrany životného prostredia, regulácie hospodárskej súťaže a korporátnej agendy. Bola súčasťou právnych tímov a poradcov, ktorí zastrešovali komplexné developerské a IT projekty a procesy verejného obstarávania, či už na strane verejných obstarávateľov alebo uchádzačov. 

Je dlhoročným sparring partnerom a pravou rukou pre kľúčových hráčov na domácom aj zahraničnom trhu. Klienti sa na ňu s dôverou obracajú s otázkami v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, ako aj vo veci fúzií alebo akvizícií. Patrí ku kľúčovým členom tímov pri M&A projektoch a due diligence. Rieši právne problémy súvisiace s právom informačných technológií, bankovníctvom a financiami, hospodárskou súťažou, verejným obstarávaním. V rámci svojej praxe sa venuje aj ochrane osobných údajov a ochrane súkromia. Poskytuje konzultácie IT spoločnostiam pri riešení otázok duševného vlastníctva a príprave zmluvnej dokumentácie v oblasti práva informačných a komunikačných technológií. 

Výborne sa orientuje v príprave a následnom vyjednávaní zmluvnej dokumentácie, najmä pre oblasť realít (nadobudnutie, predaj, prenájom, výstavba) a informačných technológií (zhotovenie diela, dodávka softvéru, licencie). 

Katarína je skúsená a uznávaná právnička. Má skvelý cit pre situáciu a dokáže promptne reagovať aj pri náročných rozhodnutiach. Rýchlo sa dokáže zorientovať v zložitých otázkach a skvelo zvláda stresové situácie. Pravidelne vystupuje na odborných konferenciách a seminároch zameraných na viaceré oblasti práva. Je aktívnou autorkou článkov publikovaných v odborných periodikách a časopisoch. 

Advokát, Slovenská advokátska komora, od 2016
2016 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2015 – ROWAN LEGAL s.r.o., advokátska kancelária
2012 – hbr advokáti s.r.o., advokátska kancelária
2011 – Exekútorský úrad Mgr. Vladimír Cipár
Mgr., Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Strategický manažment a marketing, 2014
Bc., Fakulta manažmentu, Univerzita Komenského v Bratislave, Program: Manažment, 2012
Mgr., Fakulta manažmentu, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Program: Právo, 2011
Bc., Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislava, Program: Právo, 2009
University of Malta, Fakulta práva, Program: Európske právo, 2010/2011 (Erasmus)
Katarína poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava