Verejné obstarávanie & PPP

 • našimi klientmi sú nadnárodné spoločnosti súťažiace v oblasti verejného sektora, štátne inštitúcie a samosprávy
 • úspešne sme zastupovali klientov v medzinárodných tendroch a v konaniach pred Úradom pre verejné obstarávanie SR

act legal Slovakia (pôvodne act MPH advocates) sa dlhoročne špecializuje na komplexnú právnu podporu v celom procese verejného obstarávania. Právne služby poskytujeme verejným obstarávateľom a ďalším zadávateľom verejných zákaziek, a tiež uchádzačom o verejné zákazky. 

Verejné obstarávanie 

 • komplexné posúdenie zadania a podpora pri príprave ponuky v rámci verejného obstarávania 
 • príprava a kontrola zmluvnej dokumentácie
 • odborné posudky a stanoviská k zadaniam verejného obstarávania
 • príprava žiadostí o opravu a nápravu
 • príprava námietok 
 • kontrola správnosti postupu zadávateľov a uchádzačov
 • zápisy a predlžovanie zápisu v zozname hospodárskych subjektov 
 • registrácia do registra partnerov verejného sektora

Súdne konania a zastupovanie

 • zastupovanie v konaniach pred regulátorom 
 • zastupovanie v súdnych konaniach vyplývajúcich z verejného obstarávania
 • zastupovanie v rámci ochrany pre porušovanie pravidiel pri zadávaní verejných zákaziek

PPP

 • poradenstvo pre verejné a súkromné subjekty pri príprave a realizácii PPP projektov

Prečo act legal Slovakia

act legal Slovakia má status veľmi odporúčanej právnickej kancelárie pre oblasť verejné obstarávanie. Toto hodnotenie každoročne realizuje nezávislá odborná komisia. V oblasti verejného obstarávania máme dlhoročné skúsenosti. Špecializujeme sa predovšetkým na súťažnoprávne poradenstvo pre najväčšie IT spoločnosti a telekomunikačných operátorov. 

Naše služby

V tejto oblasti vám radi pomôžu

Partner a advokát
act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava