Mgr. Jana Alušíková

Mgr. Jana Alušíková

Zastupuje dôležitých domácich aj zahraničných klientov vo významných súdnych sporoch, správnych konaniach a arbitrážach, vrátane konaní s medzinárodným presahom. Jana je partnerkou spoločnosti act legal Slovakia a medzinárodne uznávanou právnou zástupkyňou.

Pôsobí v niekoľkých medzinárodných tímoch, pričom jeden z nich aj úspešne vedie. Ako skúsená právna zástupkyňa radila významnej mediálnej spoločnosti pri výraznom rozšírení jej pôsobenia na Slovensku. 

Právne konzultácie poskytuje najsilnejším bankám pôsobiacim v Slovenskej republike, kľúčovým hráčom v oblasti IT&Telco, najväčším developerským spoločnostiam, logistickým firmám, stavebným spoločnostiam a ďalším. 

Má vynikajúcu znalosť obchodného práva, participovala na procesoch reštrukturalizácie spoločností, zastupovala klientov v squeeze out procesoch a cezhraničných M&A transakciách. 

Zameriava sa predovšetkým na právne otázky týkajúce sa podnikateľskej činnosti, litigácie a prevádzkovania podnikov. Špecializáciou je príprava zmluvnej dokumentácie a zastrešenie negociačného procesu. 

Klienti oceňujú jej schopnosť využiť znalosti z rôznych oblastí práva, silnú právnu expertízu a ľudský prístup. Vďaka výborným komunikačným zručnostiam a profesionálnemu vystupovaniu sa pravidelne zúčastňuje ako speaker na dôležitých seminároch a obchodných konferenciách v oblasti ICT a ochrany osobných údajov. Je autorkou článkov zverejňovaných na odborných a podnikateľských portáloch a v periodikách.

Advokát, Slovenská advokátska komora, od 2013
2013 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
2009 – Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o., advokátska kancelária
2004 – JUDr. Milan Malata, advokát
Mgr., Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Program: Právo, 2009
Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku

Hlavné oblasti expertízy

Hlavné oblasti expertízy

act-logo-white

Člen medzinárodnej právnickej kancelárie act legal
Amsterdam  •  Bratislava  •  Bukurešť •  Budapešť •  Frankfurt •  Miláno • Paríž •  Praha •  Sofia • Viedeň •  Varšava